היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 64
עבודה מס' 40280
ג'נקס ועקרונותיו, מרכיבי החשיבה הפוסט-מודרניסטית, מקומה בתהליך הבניה מחדש, מאפיני הבניה והבניה בת"א.
4,953 מילים (כ-15 עמ'), 9 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 68811
סקירת הנושאים: הנחת יעילות השוק, אנומליות, ואפקט המומנטום ומחקר שמטרתו לבדוק האם מתקיים אפקט המומנטום במניות הנסחרות במדד ת"א-100.
6,478 מילים (כ-20 עמ'), 15 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 62642
בחינת האופניים ככלי רכב עירוני בעיר ת"א ובערים בעולם.
10,583 מילים (כ-32.5 עמ'), 16 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 70160
בדיקת היחסים הפיננסים הבולטים על רמת מחירי המניות במדד ת"א 100 בין השנים 2010-2012.
6,804 מילים (כ-21 עמ'), 11 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 68747
סקירת מאמרים שונים בנושא פוטנציאל ההתמיינות של תאי גזע בוגרים שנקצרו מרקמת שומן.
2,103 מילים (כ-6.5 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 70375
בחינת הקשר בין התנודתיות הנגלית - Implied Volatility - לבין התנודתיות ההיסטורית, על מדד ת"א 25, בשנים 2015-2014.
2,112 מילים (כ-6.5 עמ'), 6 מקורות, 197.95 ₪
עבודה מס' 60274
הגישות\מודלים לפתרון בעיית ריבוי תאי כבד מושתלים ואיכלוסם מחדש.
1,514 מילים (כ-4.5 עמ'), 3 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 60303
סקירה תיאורטית ובדיקה על מחזורי עסקאות.
5,493 מילים (כ-17 עמ'), 7 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 51054
סקירת הספרות ומחקר שבוצע באמצעות ראיונות וניתוחם.
4,297 מילים (כ-13 עמ'), 15 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 64