היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 20930
בדיקת מדיניות בנושא במערכת החינוך בישראל תוך השוואה למערכת החינוך לארה"ב.
5,962 מילים (כ-18.5 עמ'), 12 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 21322
סקירת הנושא תוך ניסיון לעמוד על שינוי במדיניות בארץ במשך השנים מול מדינות אחרות.
2,283 מילים (כ-7 עמ'), 7 מקורות, 155.95 ₪
עבודה מס' 69993
סקירה עיונית.
13,178 מילים (כ-40.5 עמ'), 51 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 50715
בחינת תפיסתם הסובייקטיבית של מתבגרים שניסו להתאבד באמצעות ראיונות.
5,648 מילים (כ-17.5 עמ'), 60 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 62779
סקירת מחקרים הבוחנים את השפעת תכניות מניעה על עמדות כלפי התאבדות, ועריכת מחקר באמצעות שאלונים.
4,672 מילים (כ-14.5 עמ'), 16 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 50305
גורמי הסיכון, מחקרים, איתור ומניעה תרגילים, ותכניות מניעה.
8,315 מילים (כ-25.5 עמ'), 5 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 40425
רקע, תפקידי השירות, אפשרויות הטיפול, שיטות הטיפול בסטיות חברתיות וטיפול קבוצתי בנוער אלים.
4,465 מילים (כ-13.5 עמ'), 10 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 67672
שלב המשפט וההענשה הייחודי של עבריינות נוער.
3,635 מילים (כ-11 עמ'), 5 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 65542
תיאור תופעת ההתאבדות בקרב בני נוער, תוך התייחסות לתופעה בעולם ובארץ. סקירת ספרותית של הגורמים השונים העומדים בבסיסה, ותכניות מניעה.
5,323 מילים (כ-16.5 עמ'), 42 מקורות, 361.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100