היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 83
עבודה מס' 61118
היבטים בקבלת החלטות ההשקעה בבחירת מערכת מידע בבנק גדול כחלק ממערך האי-ביזנס של הארגון.
3,798 מילים (כ-11.5 עמ'), 22 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 67576
תיאור החברה, השקעה נדרשת, מצב ראלי ופסימי.
5,361 מילים (כ-16.5 עמ'), 0 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 60984
מערכות המידע וכדאיות ההשקעה בהן ביחידה 108 של ח"א.
4,024 מילים (כ-12.5 עמ'), 17 מקורות, 356.95 ₪
עבודה מס' 68155
תיאור החברה וזיהוי מאיצי ערך האפשריים.
4,717 מילים (כ-14.5 עמ'), 5 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61168
ניתוח הארגון תוך שימת דגש על מערך תפעולו והתהליכים אשר מובילים לייצור תפוקותיו.
3,038 מילים (כ-9.5 עמ'), 0 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 61324
11,149 מילים (כ-34.5 עמ'), 12 מקורות, 235.95 ₪
עבודה מס' 66303
סקירת דו"ח ועדת בכר, ניתוח, בחינת השפעותיו על שוק ההון מנקודת מבט ב-2007.
4,798 מילים (כ-15 עמ'), 10 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66319
אסטרטגיה עסקית, תפקידי התקציב, שלבי הכנתו ושיטות לברירת כדאיות השקעה וקבלת החלטות עסקיות נכונות.
2,621 מילים (כ-8 עמ'), 4 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 65128
סקירה תיאורטית ובחינת השאלה היכן ניתן למצוא תשואה גבוהה יותר- בקרנות נאמנות או בתעודות סל.
5,929 מילים (כ-18 עמ'), 17 מקורות, 337.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 83