היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 85
עבודה מס' 70595
כיצד המוסדות להשכלה גבוהה מאפשרים הזדמנות שווה לכלל הסטודנטים הלומדים בהן, אם בכלל.
3,780 מילים (כ-11.5 עמ'), 17 מקורות, 199.95 ₪
עבודה מס' 64640
בדיקת קיומו ומידתו של הקשר בין חשיפתן של אותן נשים להשכלה גבוהה לבין שאיפתן לשינוי וקידום מקצועי.
9,019 מילים (כ-28 עמ'), 14 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 41244
המצב הקיים, השכלת מורים ומדיניות משרד החינוך בנושא.
5,883 מילים (כ-18 עמ'), 9 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 61036
הקשיים של סטודנטים בני העדה האתיופית להשתלב במוסדות להשכלה אקדמאית.
8,313 מילים (כ-25.5 עמ'), 35 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 65550
התפשטות ההשכלה הגבוהה ובדיקת תוצאותיה -האם התפשטות זו מטיבה עם סיכויי המוביליות של מזרחים
5,318 מילים (כ-16.5 עמ'), 18 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 64214
ניסיון לבדוק השפעת הלמידה מרחוק על מעורבותו של הספרן בהכנסת התוכנית ובקשר עם התלמידים.
2,732 מילים (כ-8.5 עמ'), 6 מקורות, 119.95 ₪
עבודה מס' 70158
דרכי התמודדות והעצמה אישיים ומוסדיים.
8,093 מילים (כ-25 עמ'), 54 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 62275
עבודה המנסה לברר האם הלימודים באוניברסיטה מחו"ל מאפשרים מוביליות מבחינת התעסוקה.
7,062 מילים (כ-21.5 עמ'), 30 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 69917
דרכי התמודדות והעצמה אישיים ומוסדיים - סקירה עיונית.
6,686 מילים (כ-20.5 עמ'), 39 מקורות, 398.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 85