היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 69811
האם יש פערים דיגיטלים בישראל ועל איזה רקע?
5,587 מילים (כ-17 עמ'), 16 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 50183
תדמית,הפער בין המינים והסיבות לכך, האישה העובדת ואפיוני הנשים בעיתונות הנשים.
7,431 מילים (כ-23 עמ'), 15 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 50198
סקירה היסטורית, סל המטבעות,השער היציג,פיחות ואינפלציה ופערי הריבית
12,147 מילים (כ-37.5 עמ'), 14 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 67925
בדיקת ההשערה כי קיים פער בין נשים לגברים בשכר בעת ההצטרפות לעבודה במגזר הציבורי.
3,013 מילים (כ-9.5 עמ'), 12 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68782
ניתוח מחקרים תוך שימוש במודל ההכנסה והפנאי ובעקומת התמורה.
8,866 מילים (כ-27.5 עמ'), 5 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 68055
מחקר איכותני הבודק האם קיים פער ציפיות כגורם להשפעה שלילית שכזו, בקרב סטודנטים ובוגרים של המחלקה לניהול מלונאות ותיירות, על תעסוקתם בתעשיית המלונאות, תוך אפיונו במידה וישנו.
7,963 מילים (כ-24.5 עמ'), 22 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 67799
סקירה על השימוש באינטרנט ודיון בפער הדיגיטלי באופן כללי ובין הורים וילדים בפרט.
9,694 מילים (כ-30 עמ'), 45 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 50607
עבודה זו עוסקת בויכוח בין תומכי המרכסיזם הלניניסטי ומתנגדיו.
6,683 מילים (כ-20.5 עמ'), 16 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 50746
עבודה זו בוחנת שלושה אספקטים - חקיקה, איוש משרות בכירות ופערי שכר. (עד סוף שנות ה-90 - 1999)
14,145 מילים (כ-43.5 עמ'), 42 מקורות, 373.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100