היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 41429
הסברים להיווצרות הפער, פערים עדתיים בהון התרבותי והסקת מסקנות.
4,728 מילים (כ-14.5 עמ'), 12 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 63136
הגורמים לפער ומדוע צמצום פערי ההשכלה לא הביא לצמצום פערי השכר בין גברים לנשים.
1,648 מילים (כ-5 עמ'), 9 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 21320
סקירת הגורמים לפער, ההון האנושי ופעולות נורמטיביות להקטנת הפער.
3,190 מילים (כ-10 עמ'), 13 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 41323
רקע חברתי, היווצרות הפער ודרכי טיפול, ביטוי הפן התרבותי בשאלת הדימוי העצמי, ובחינת האינטגרציה.
4,328 מילים (כ-13.5 עמ'), 16 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 68201
בחינת השאלה באיזה אופן פערי התרבות משפיעים על סוגי השקעה שבוחרות חברות רב לאומיות.
12,717 מילים (כ-39 עמ'), 48 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 66218
מהי מידת המעורבות הלגיטימית של מוסדות המדינה והחברה בתהליכים הטבעיים של כללי ההיצע והביקוש במגזר העסקי לשם צמצומם של פערי ההכנסה בתוכו?
6,911 מילים (כ-21.5 עמ'), 16 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 66509
בדיקת הפערים בהכנסה בקרב אשכנזים לעומת מזרחים החל משנת 1965 ועד לשנת 1994.
4,192 מילים (כ-13 עמ'), 11 מקורות, 465.95 ₪
עבודה מס' 63286
נתוני רקע, מעמד האישה בחברה ובמשפט, ופערי שכר.
8,960 מילים (כ-27.5 עמ'), 16 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 70300
ניתוח המחזמר קזבלאן בכל הפקותיו כביטוי לפער העדתי בין אשכנזים לספרדים.
6,615 מילים (כ-20.5 עמ'), 20 מקורות, 247.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100