היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60429
בדיקת שתי שיטות הסקר באמצעות מחקר בנושא עמדת הילדים בבתי הספר היסודיים כלפי קריאה והקשר בין משתנים דמוגרפיים.
9,732 מילים (כ-30 עמ'), 49 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 51039
סקירה תיאורטית ובדיקה מחקרית באמצעות מחקר שביעות רצון של נהגים ממוקד התנועה של קול ישראל.
9,962 מילים (כ-30.5 עמ'), 29 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 61070
בחינת מדיניות הפנים של המלך כמלך ליברלי יחיד בין כל שליטי ארצות ערב ויחסיו עם ארצות ערב, המערב, הפלשתינים וישראל.
11,560 מילים (כ-35.5 עמ'), 13 מקורות, 470.95 ₪
עבודה מס' 20429
הגדרת האיסור, גבולותיו וטעמיו, ההגנות נגד ניצול מידע פנימי ועוד.
2,155 מילים (כ-6.5 עמ'), 6 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 67841
מחקר הבודק את השפעת אופן ההצגה (הצגה הוליסטית-פרצוף שלם מול הצגה אנליטית- פרצוף מעורבב) וההפרעת הקשב (עם מוזיקה מול בלי מוזיקה) על זיהוי פנים.
3,160 מילים (כ-9.5 עמ'), 9 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 60408
בדיקת הקשר שבין העיוורון, חוסר התאום של השעון הביולוגי הפנימי והבעיות ההתנהגותיות הנובעות מכך.
3,582 מילים (כ-11 עמ'), 4 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 65027
הצורך בשיווק הפנימי ובפיתוח תרבות ארגונית.
9,773 מילים (כ-30 עמ'), 30 מקורות, 554.95 ₪
עבודה מס' 65878
האם האישה דומיננטית יותר בבחירת המוצרים לפנים הבית ואילו הגבר יותר דומיננטי בבחירת בית המגורים ובתכנון הקונסטרוקטיבי?
5,837 מילים (כ-18 עמ'), 30 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61025
השוואה בין שלוש יצירות העוסקות בנושא הפנים.
7,087 מילים (כ-22 עמ'), 9 מקורות, 240.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100