היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 51
עבודה מס' 64532
בחינת ההשערות כי קיים קשר חיובי בין השימוש במוזיקה בפרסומת לבין זכרון הצרכן ממנה.
2,945 מילים (כ-9 עמ'), 9 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 70622
בחינת ההשערה כי סיפוק של גורמים פנימיים בלבד יביאו לשביעות רצון בקרב העובד ללא סיפוק ומילוי מלא של גורמים חיצוניים.
3,431 מילים (כ-10.5 עמ'), 5 מקורות, 399.95 ₪
עבודה מס' 69617
בחינה תיאורטית של שלוש השערות.
5,037 מילים (כ-15.5 עמ'), 42 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70449
רקע תיאורטי וניסוי שמטרתו לבחון את ההשערה כי קיים קשר בין מודעות עצמית ציבורית לבין הסתמכות על רמזים פנימיים, קרי, תחושות בטן.
9,253 מילים (כ-28.5 עמ'), 35 מקורות, 384.95 ₪
עבודה מס' 64963
בחינת הקשר בין מין השופט לבין ההחלטה בפסיקה - בדיקת 10 פסקי דין בנושאי אונס נשים לבחינת ההשערות.
8,431 מילים (כ-26 עמ'), 36 מקורות, 603.95 ₪
עבודה מס' 64082
באיזו מידה עולים הנתונים בקנה אחד עם השערת המודל (נתונים רבעוניים של המשק הישראלי בשנים 1998 - 1992)
9,418 מילים (כ-29 עמ'), 4 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 66829
בחינת ההשערה כי משטר המבוסס על תהליכים דמוקרטיים ששואף להסכמה רחבה מגדיל את השתתפות האזרחים בפוליטיקה הלא פורמלית אך מקטין התארגנויות ארגונים לשינוי חברתי פוליטי.
7,022 מילים (כ-21.5 עמ'), 17 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 65222
בדיקת ההשערות על הקשר בין תפיסתן הסובייקטיבית של נשים לקיום אפלייתן לרעה בארגון הנבדק לבין שביעות רצונן ושחיקתן בעבודה כגורמים משפיעים על ביצועיהן. (בבנק טפחות ובנק המזרחי)
9,732 מילים (כ-30 עמ'), 29 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 63097
בדיקת ההשערה כי הפעילות המוטורית של הילד עם ADHD גוברת במשך יום הלימודים.
2,959 מילים (כ-9 עמ'), 12 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 51