היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 64474
תהליכי הקמתה ופעילותה של האוניברסיטה הפתוחה כחלק ממערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.
3,083 מילים (כ-9.5 עמ'), 9 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 67515
הרפורמות הכלכליות של סאדאת מהפאן ההיסטורי ומהפאן הכלכלי.
5,602 מילים (כ-17 עמ'), 12 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61122
ניתוח מערכת המידע במחלקת המיון ובחינת חלופה למערכת הקיימת.
5,099 מילים (כ-15.5 עמ'), 0 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61133
מי משפיע יותר על מי? התקשורת על הפוליטיקה או הפוליטיקה על התקשורת.
2,131 מילים (כ-6.5 עמ'), 6 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 61118
היבטים בקבלת החלטות ההשקעה בבחירת מערכת מידע בבנק גדול כחלק ממערך האי-ביזנס של הארגון.
3,798 מילים (כ-11.5 עמ'), 22 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 61003
האם המערכת המפלגתית הישראלית מאופיינת במבנה של פלורליזם מקוטב ואם כן מהן ההשלכות של מצב זה?
3,117 מילים (כ-9.5 עמ'), 3 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 67572
ניתוח מערכת המידע והמלצות ליישום.
4,076 מילים (כ-12.5 עמ'), 6 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61149
הגורמים השונים המשפיעים על נשים לבחור את דרך תגובתן להטרדה ודרכי הטיפול בתופעה מצד הגורם המעסיק ומערכת המשפט.
12,329 מילים (כ-38 עמ'), 34 מקורות, 421.95 ₪
עבודה מס' 61028
יחסי ישראל-ירדן בקונטקסט של השימוש במשאבי המים המשותפים לשתיהן- מערכת הירדן-ירמוך ומערכת מי התהום בערבה.
5,692 מילים (כ-17.5 עמ'), 19 מקורות, 386.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100