היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 50190
דמוגרפיה ודיון בשאלות של שוויון, ממשל, וזהות.
3,733 מילים (כ-11.5 עמ'), 5 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 41651
רקע ביוגרפי, ארגון הדסה ופעילותו הפילנטרופית, פועלה האישי של סאלד, יחסה לערבים וייחוד פועלה.
4,391 מילים (כ-13.5 עמ'), 12 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 67273
האם ובאיזו מידה וכיצד ההתפתחות הלאומית הפלשתינאית בקרב ערביי ישראל השפיעה על יציבות המשטר בישראל בין 1967 ל1980?
6,168 מילים (כ-19 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 50425
עבודה זו עוסקת בהצהרה עצמה ובהשפעותיה על התפתחות היישוב היהודי והיישוב הערבי.
4,454 מילים (כ-13.5 עמ'), 7 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 50541
דיון בנקודות העיקריות בעלות השלכות ישירות על המתרחש בהתערבות החינוכית ובמפגש היזום בין קבוצות שני העמים.
7,169 מילים (כ-22 עמ'), 4 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 50704
בחינת התהליכים והשינויים בהגדרת הזהות הלאומית של ערביי ישראל בחלוקה לתחומים ולתקופות משנה, וכן ניתוח ראיונות.
12,994 מילים (כ-40 עמ'), 18 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 50678
סקירת הסיבות למרד, מהלכו ותוצאותיו כאשר המוקד הוא בהשקפה של הצד הערבי.
8,542 מילים (כ-26.5 עמ'), 24 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 41521
מושגי יסוד והתיאוריה בנושא ההרתעה המערבית וישומה בקונפליקט הישראלי ערבי וניתוח השפעת הנשק הגרעיני.
9,570 מילים (כ-29.5 עמ'), 22 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 70021
השפעת הפלישה המונגולית על אמנות הציור הערבי.
5,803 מילים (כ-18 עמ'), 6 מקורות, 314.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100