היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 20338
סקירת הטלת המס על היהודים באימפריה תוך התמקדות במאות 16-17, סקירת מקור החיוב, הגבייה, צורת התארגנות הקהילה ועוד.
7,360 מילים (כ-22.5 עמ'), 13 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 40358
קורותיו, מעשיו ופועלו של דון יוסף נשיא ובדיקת השאלה האם הוא היה אנוס (קונברסו) טיפוסי.
3,112 מילים (כ-9.5 עמ'), 11 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 40439
היישוב היהודי בצפת, העדות היהודיות, מוסדות השלטון, מערכת המשפט, ארגון הקהילה ושקיעתה של צפת.
6,639 מילים (כ-20.5 עמ'), 25 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 50274
הבולה של 1555, דרשות הכפיה, בית המשומדים, תוצאות מדיניות ההמרה, מאפייני המומרים, הסיבות להמרה והתייחסות הנוצרים והיהודים.
5,569 מילים (כ-17 עמ'), 8 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 70750
בחינת הטענה כי כי חששה של הכנסייה מגילויים מדעיים חדשניים, היה בכך שגילויים אלה היו עלולים לערער את הדוגמות של הכנסייה.
6,485 מילים (כ-20 עמ'), 21 מקורות, 199.95 ₪
עבודה מס' 68444
כיצד מיוצגים בני נוער והמציאות שלהם בסדרה אחת שיודע - Gossip Girl, וכיצד ייצוג זה מבטא את האידיאולוגיה השלטת, הקפיטליסטית במאה ה-21.
3,969 מילים (כ-12 עמ'), 13 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 10303
תקופת החליף עומר, מצב כלכלת היהודים, וסוג האוטונומיה השיפוטית דתית.
8,080 מילים (כ-25 עמ'), 15 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 20139
סקירת תופעת המרת הדת אצל נערים באיטליה במהלך תקופת התחיה הדתית באירופה ע"מ לעמוד על הסיבות ואופן פעולת הנוצרים.
3,773 מילים (כ-11.5 עמ'), 7 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 20981
סקירת הטלת המיסים על היהודים לצורך המימון הציבורי של הממשלה הפולנית ואת התארגנות היהודית מנגד להבטחת המימון.
5,580 מילים (כ-17 עמ'), 13 מקורות, 252.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100