היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 62036
הלם קרב בישראל ופעילות גופנית ככלי שיקומי.
2,262 מילים (כ-7 עמ'), 6 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 50418
מחקר זה סוקר את תופעת הלם הקרב אצל לוחמי 48' תוך בחינת יחסם של שאר הלוחמים לקבוצה זו.
6,885 מילים (כ-21 עמ'), 21 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 65212
הלם קרב , 2005
סקירת התסמונת ובחינת דמות מהספר "סערת נפש".
7,529 מילים (כ-23 עמ'), 17 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 61026
היצגי ילדות במחזה ובגירסותיו הקולנועיות ומשמעותם הבימתית.
4,553 מילים (כ-14 עמ'), 12 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 64507
ניתוח התנאים החברתיים שהביאו להעלמת תופעת הלם הקרב במלחמת השחרור.
2,196 מילים (כ-7 עמ'), 11 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 67006
סקירה של תופעת התסמונת הפוסט טראומטית תוך התייחסות קצרה למצב של "הלם קרב".
4,347 מילים (כ-13.5 עמ'), 16 מקורות, 96.95 ₪
עבודה מס' 61933
דיון בדגם התרבות הפוליטית של ש"ס כאנטיתיזה לתרבות פוליטית דמוקרטית נאורה, ע"פ התיאוריה של גבריאל אלמונד וסידני ורבה.
8,733 מילים (כ-27 עמ'), 20 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61872
התייחסות אישית לנושא.
2,148 מילים (כ-6.5 עמ'), 4 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 66250
ניתוח השיר "אבות ובנים" של אביתר בנאי כחלק מקונטקסט חברתי-תרבותי בחברה הישראלית.
1,204 מילים (כ-3.5 עמ'), 3 מקורות, 60.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100