היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60393
איך, האם וכיצד בא לידי ביטוי המשפט הטבעי במשפט העברי.
9,873 מילים (כ-30.5 עמ'), 19 מקורות, 435.95 ₪
עבודה מס' 60396
התייחסות למעמד האשה, המועצה המחוקקת, העיתונות, מערכת המשפט ותחומים אחרים. במבוא לעבודה נעשה נסיון לנתח את המאבק דרך מושגים תיאורטיים מתחום התיאוריות השונות על הדמוקרטיה.
24,284 מילים (כ-74.5 עמ'), 202 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 60392
סיכום קצר אודות מעמד ירושלים במשפט הבינלאומי פומבי ודעות הרווחות בישראל בנושא.
1,704 מילים (כ-5 עמ'), 15 מקורות, 132.95 ₪
עבודה מס' 60383
9,030 מילים (כ-28 עמ'), 14 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 60367
1,667 מילים (כ-5 עמ'), 10 מקורות, 72.95 ₪
עבודה מס' 60381
התייחסות לרלוונטיות ומשקל הראיה ובחינה של חוק היפותטי לפיו ראיות על מעשים קודמים יהיו קבילות.
2,567 מילים (כ-8 עמ'), 12 מקורות, 132.95 ₪
עבודה מס' 60403
בדיקת האופן בו ההגנה מנסה לשכנע את בית המשפט.
5,540 מילים (כ-17 עמ'), 4 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 65036
סקירת ההתפתחויות שחלו בהתייחסות בית המשפט לגופים דו-מהותיים.
12,437 מילים (כ-38.5 עמ'), 34 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 65405
סקירת הנושא מההיבטים של משפט, כלכלה והתיאוריה.
4,269 מילים (כ-13 עמ'), 14 מקורות, 271.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100