היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 62123
סקירה כללית של הבעיות, המטרות ושיטות הטיפול.
3,106 מילים (כ-9.5 עמ'), 5 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 62117
אבחון, מאפיינים, טיפול, התמודדות חברתית והתמודדות המשפחה.
4,148 מילים (כ-13 עמ'), 7 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 62081
המחלה, דרכי פעולת הנגיף והטיפול בחולים.
4,186 מילים (כ-13 עמ'), 12 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62068
בחינת הגישה על פי התיאוריות של מיל ושל אלין.
3,009 מילים (כ-9.5 עמ'), 2 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 66415
תיאור התופעה, גישות תיאורטיות ודרכי טיפול.
3,530 מילים (כ-11 עמ'), 10 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 62192
סקירת הפרעות האכילה הללו והדגשת הסכנות הכרוכות בהן ודרכי הטיפול הקיימים.
11,743 מילים (כ-36 עמ'), 32 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62281
ניתוח שתי היצירות תוך פירוט הטכניקה, הקומפוזיציה, ארגון היצירה, אור, תנועה, פרספקטיבה, נושא היצירה, האמן ותקופתו; והשוואה בין היצירות.
2,798 מילים (כ-8.5 עמ'), 5 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 62261
אפיון התלמידים והתמקדות בשתי שיטות טיפול.
4,044 מילים (כ-12.5 עמ'), 6 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 62252
תיאור המחלה, דרכי הטיפול והשפעתהע על דימוי הגוף.
3,874 מילים (כ-12 עמ'), 13 מקורות, 276.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100