היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60613
חשיבות החינוך הבלתי פורמלי ונחיצותו בהשתלבותו בחינוך הפורמלי בתקופה הפוסטמודרניסטית במדינת ישראל.
1,950 מילים (כ-6 עמ'), 15 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 60632
הקשר שבין לקויי למידה לבין הסביבה הבית ספרית המספקת רב תרבותיות בחינוך-סקירה תיאורטית ועריכת מחקר באמצעות ראיונות.
16,141 מילים (כ-49.5 עמ'), 40 מקורות, 397.95 ₪
עבודה מס' 60489
בחינת הגורמים לקיפוח הבדווים בתחום החינוך.
9,302 מילים (כ-28.5 עמ'), 50 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 60414
הצגת שלושה ערכים מרכזיים למערכת החינוך בעידן זה.
4,292 מילים (כ-13 עמ'), 22 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 60342
עבודת מחקר (כמותית ואיכותית) על הקו הפתוח במשרד החינוך. העבודה בוחנת את מטרות הקו הפתוח ואת הפרקטיקה שלו.
6,617 מילים (כ-20.5 עמ'), 16 מקורות, 324.95 ₪
עבודה מס' 60405
סקירת החינוך הקיבוצי המשותף והצעת מודל חלופי לחברת הילדים.
8,057 מילים (כ-25 עמ'), 20 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 60663
1,083 מילים (כ-3.5 עמ'), 6 מקורות, 131.95 ₪
עבודה מס' 60666
בחינת השאלה האם קיימת תרומה, ואם כן מהי, בשינוי שיטת הוראה המתבצע על ידי מנהל מוסד חינוכי וכיצד מתבטאת תרומה זו בתחום החינוך.
16,452 מילים (כ-50.5 עמ'), 65 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 65273
שילוב ילדים "מאתגרים" במערכת החינוך הרגילה
1,716 מילים (כ-5.5 עמ'), 6 מקורות, 216.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100