היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 66
עבודה מס' 63577
סקירה קצרה של האיחוד האירופי ורעיון צירוף טורקיה לאיחוד.
1,139 מילים (כ-3.5 עמ'), 2 מקורות, 95.95 ₪
עבודה מס' 61305
עבודה הבודקת כיצד מתמודדות מדינות האיחוד עם אובדן של סמכויות כלכליות הנעוץ באיחוד שכזה, ומהי השפעתו הכלכלית - פוליטית על ישראל.
8,748 מילים (כ-27 עמ'), 32 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 68172
השוואה בין איחוד גרמניה בשנת 1990 לבין איחודה העתידי והתיאוריתי של קוריאה, דרך מבט כלכלי.
10,973 מילים (כ-34 עמ'), 25 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 41495
רקע היסטורי, זרמים בספרות הצופית, תהליכי התמסדות, עקרון האחדות, ידיעת האל, תיקון עצמי, האקסטזה כדרך לאיחוד וההתנזרות.
6,695 מילים (כ-20.5 עמ'), 10 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 67123
ניתוח הבעייתיות שבחדירת חברה חדשה לאיחוד האירופי והדרך להתמודד איתה.
8,263 מילים (כ-25.5 עמ'), 12 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 61477
סקירת שוק שמן הזית באיחוד ובישראל תוך התייחסות לשתי חברות.
3,665 מילים (כ-11.5 עמ'), 5 מקורות, 211.95 ₪
עבודה מס' 32733
דיון מן האספקט המשפטי על סוגית איחוד משפחות של תושבי השטחים. דיון בסוגיות הנלוות של "חוק השבות" זכויות אדם, הזכות לתנועה בשטחים, ממשל צבאי ועוד.
1,735 מילים (כ-5.5 עמ'), 16 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 66134
ניסיון להראות כיצד האיחוד האירופי ניסה להטביע חותמו כשחקן מרכזי באזור תוך כדי שהוא מכניס עצמו לסבכי הסכסוך האזורי בניסיון להביא לפתרונו.
7,781 מילים (כ-24 עמ'), 5 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 64002
האם מצב הכלכלי הטוב היום, מהווה מחסום בפני חברות באיחוד; ומה תהיה ההשפעה של שינוי מצב זה.
1,611 מילים (כ-5 עמ'), 13 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 66