היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 20375
בחינת השאלה האם מגע חברתי משנה דעות קדומות, צורת עריכת מפגש בין שני הזרמים, אפקטיביות המפגש, כולל מחקר אמפירי.
8,440 מילים (כ-26 עמ'), 28 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 63694
מחקר באמצעות שאלונים.
6,419 מילים (כ-20 עמ'), 30 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 71046
האם קיים קשר בין התייחסות עדתית של חילונים ודתיים כלפי אתיופים בישראל?
4,560 מילים (כ-14 עמ'), 20 מקורות, 259.95 ₪
עבודה מס' 10401
מהות השרות, הפחד מפני החילוניות, קרוב בין דתיים וחילוניים ותפקיד ההורים בנכונות לשרת.
2,680 מילים (כ-8 עמ'), 10 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 68401
ייחוס רגשות הדדי של דתיים וחילוניים, תפיסה חברתית של יחסי דתיים-חילוניים כבעיה חברתית, והשפעתה של תוכנית הידברות על תחומים אלו.
12,715 מילים (כ-39 עמ'), 42 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 10110
הצגת הנושא, שינויים באירגון ביה"ס, העליה מרוסיה ומאפיניה, חינוך לא פורמאלי ויהדות.
6,361 מילים (כ-19.5 עמ'), 23 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 10259
5,314 מילים (כ-16.5 עמ'), 11 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 10480
הקשר ביניהם בפרט לאחר רצח רבין, עבר הווה ועתיד.
3,741 מילים (כ-11.5 עמ'), 8 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 20106
ניתוח מאמר הדן בתפיסם האידאולוגית והחינוכית של מייסדי הקיבוץ הדתי תוך בחינת הסיבות והאידאולוגיה מאחורי רצונם של יהודים לעלות לארץ.
2,444 מילים (כ-7.5 עמ'), 0 מקורות, 143.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100