היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת הידברות על יחסי דתיים-חילוניים בישראל

עבודה מס' 068401

מחיר: 544.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ייחוס רגשות הדדי של דתיים וחילוניים, תפיסה חברתית של יחסי דתיים-חילוניים כבעיה חברתית, והשפעתה של תוכנית הידברות על תחומים אלו.

12,715 מילים ,42 מקורות ,2010

תקציר העבודה:

למחקר הנוכחי ארבע מטרות עיקריות: ראשית, לבחון את השערת ייחוס תת-האנושיות בהקשר של יחסי דתיים-חילוניים, כלומר לבדוק אם דתיים וחילוניים מייחסים יותר רגשות משניים לחברי קבוצתם מאשר לחברי קבוצת-החוץ. שנית, לבדוק את השערת המגע הבין-קבוצתי בהקשר זה, דהיינו לבחון אם הידברות בין דתיים לחילוניים מביאה לשינוי בייחוס תת-האנושיות ההדדי. שלישית, לבדוק אם דתיים וחילוניים בישראל תופסים את היחסים בין דתיים לחילוניים כבעיה חברתית. לבסוף, לבחון אם ההידברות בין הצדדים משפיעה על תפיסת היחסים בין דתיים לחילוניים כבעיה חברתית.
שוער כי לפני תחילת ההידברות תימצא תמיכה להשערת ייחוס תת-האנושיות: יהיה ייחוס תת-אנושיות הדדי בקרב המשתתפים הדתיים והחילוניים. כמו-כן, שוער כי תימצא תמיכה להשערת המגע הבין-קבוצתי: ההידברות תביא להפחתת ייחוס תת-האנושיות ההדדי בין הדתיים וחילוניים. השערה נוספת גרסה כי לפני ההידברות יחסי דתיים-חילוניים יתפסו בעיני הצדדים כבעיה חברתית חמורה, וכי ההידברות תביא לכך שיחסים אלו יתפסו כבעיה חברתית פחות חמורה.
מאה ושניים סטודנטים דתיים וחילוניים מאוניברסיטת בר-אילן וממכללת צפת השתתפו במחקר. המדגם כלל 70 נשים ו-32 גברים. הגיל הממוצע של המשתתפים עמד על 25 שנים, והוא נע בטווח של 17 עד 51 שנים. הסטודנטים השתתפו בתוכנית הידברות המתקיימת במוסדות הלימוד שלהם. הם השיבו על שאלון דיווח עצמי במהלך מפגש ההידברות הראשון וכן במהלך מפגש ההידברות האחרון. שאלון המחקר נוצר במיוחד עבור המחקר הנוכחי, ובו נבדק ייחוס הרגשות כלפי הציבור הדתי והחילוני, וכן נבדקו תפיסות הצדדים לגבי המידה בה יחסי דתיים וחילוניים מהווים בעיה חברתית עבור החברה הישראלית.
ממצאי המחקר לא תמכו בהשערות.

באחרית העבודה, מוצג דיון בממצאי המחקר הנוכחי בהתייחס להשערות המחקר ולתיאוריות מרכזיות בתחום היחסים הבין-קבוצתיים. כמו-כן, נידונים מגבלותיו של המחקר ואף מוצעים הצעות למספר מחקרי המשך, שיבחנו אספקטים שלא נבחנו בעבודה הנוכחית. ממצאי המחקר הנוכחי ומחקרי ההמשך עשויים להוות תרומה משמעותית להבנת יחסי דתיים-חילוניים בחברה הישראלית והשפעת ההידברות על יחסים אלו. הבנה זו תסייע להגביר את האפקטיביות של מפגשי הידברות נוספים בין דתיים לחילוניים.

תוכן העניינים:
תקציר
רקע תיאורטי:
קונפליקטים בין-קבוצתיים
ייחוס רגשות אנושיים
מפגשים בין קבוצות בקונפליקט - סקירה עיונית
מפגשים בין קבוצות בקונפליקט - סקירה מעשית
יחסי דתיים-חילוניים בישראל
תפיסת יחסי דתיים-חילוניים כבעיה חברתית
מהי הידברות
שאלות והשערות המחקר
שיטת המחקר
תוצאות המחקר
דיון
ייחוס רגשות
תפיסת יחסי דתיים-חילוניים כבעיה חברתית
מגבלות המחקר
הצעות למחקרים עתידיים
ביבליוגרפיה
נספח - שאלון המחקר

קטע מהעבודה:

קונפליקטים בין-קבוצתיים
לצורך הבנתם של תהליכים בין-קבוצתיים פותחו תיאוריות שונות ומגוונות בתחום הפסיכולוגיה החברתית, המנסות לתאר את הנסיבות להיווצרותם של קונפליקטים בין קבוצות.
קונפליקטים בין-קבוצתיים מתאפיינים במקרים רבים בהופעתן של דעות קדומות. דעה קדומה מוגדרת באופן כללי כ"רגש, אוהד או עוין, כלפי אדם או נושא, אשר אינו מבוסס על עובדות או על התנסות ממשית" (Allport, 1958:7). בהתייחס לקונפליקטים בין-קבוצתיים, מופיעה לרוב הדעה הקדומה בהקשרה השלילי ומוגדרת כרגש או תחושת עוינות כלפי אדם, רק בגלל השתייכותו לקבוצה מסוימת אשר יוחסו לה מאפיינים שליליים (1958:8).

תגים:

תאורית המגע · ייחוס רגשות · תפיסה חברתית · תת-האנשה · רגשות ראשוניים · רגשות משניים · תזה מחקרית · הידברות · בעיה חברתית · מגע בין קבוצות · שסעים · שסע · גישור

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת הידברות על יחסי דתיים-חילוניים בישראל", סמינריון אודות "השפעת הידברות על יחסי דתיים-חילוניים בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.