עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "דפוסי הצבעה":

עבודה מס' 60151 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין מוצא להצבעה - הצבעה עדתית, 1996.
כיצד בא לידי ביטוי הקשר בין מוצא לבין כיוון ההצבעה במערכות הבחירות השונות והאם נכונה ההנחה המקובלת בקרב חוקרים רבים כי "בני עדות המזרח נוטים להצביע לליכוד ואילו האשכנזים נוטים להצביע למערך".
14,611 מילים (כ-45 עמודים), 27 מקורות, 230.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עדה מוגדרת, באופן אובייקטיבי, כקבוצת בני אדם ממוצא אתני משותף השומרים על מסורות משותפות ומנהגים משותפים והם בעלי תודעה של השתייכות לעדה זו, או שאחרים רואים אותם כמשתייכים אליה. בארץ, מקובל הכינוי עדה בעיקר לציון מוצאו האתני של בן אדם, ובטרמינולוגיה שבה משתמשים לציון השיוך העדתי משמשים כינויים שונים בערבוביה: אשכנזים וספרדים, אשכנזים ועדות המזרח, מערביים ומזרחיים ועוד. (לקסיקון אנציקלופדי חדש 363 : 1995).
הגדרה אובייקטיבית זו משקפת לדעתי את משמעות מושג העדה בצורה טובה. השסע העדתי הוא ייחודי לחברה הישראלית, כיוון שמקורו בהתפתחות ההיסטורית היחידה במינה של העם היהודי בתפוצות (ליסק והורוביץ 104 : 199). שסע זה ושסעים אחרים עיצבו ומעצבים את אופיה של החברה הישראלית, אולם מאז בחירות  1977 והמהפך שחל אז בשלטון (עליית הליכוד וירידת המערך) מוקדה רוב תשומת הלב בנושא העדתי בצורה רחבה יותר. אז ניתן היה להבחין ב"נדידת" קולות של בני עדות המזרח לכיוון הליכוד, נדידה שיצרה למעשה שתי רשימות שהתאפיינו בתמיכה עדתית (דיסקין, 1988; 100)
מטרת עבודה זו, לנסות ולבדוק כיצד בא לידי ביטוי הקשר בין מוצא לבין כיוון ההצבעה במערכות הבחירות השונות והאם נכונה ההנחה המקובלת בקרב חוקרים רבים כי "בני עדות המזרח נוטים להצביע לליכוד ואילו האשכנזים נוטים להצביע למערך". בנוסף, אציג ויכוח בין החוקרים בנוגע לקיומה של הצבעה עדתית.
המתודולוגיה בה השתמשתי נסבה בעיקרה על ניתוח תוכן של מאמרים, כתבות וספרים.
תחמתי עבודה זו בשנים ובחרתי לדון ב-4 מערכות בחירות או בתוצאות הבחירות, מאז הכנסת התשיעית ועד הכנסת השלוש - עשרה (1977-1992). ההתמקדות תהיה בעיקר בשלוש מערכות הבחירות לכנסת ה-9, ה-10 וה-11 (1984 ; 1981 ; 1977), אז בלט מאוד הנושא העדתי. אדון גם בבחירות לכנסת ה-12 וה-13 (1992 ; 1988) אולם פחות בהרחבה. לבסוף אקדיש פרק קצר לבחירות 1996.
מצאתי, כי כאשר דנים בבעיית העדתיות הקיימת בישראל ומתמקדים בתחום הפוליטי, קשה שלא להתייחס גם לרשימות העדתיות השונות שפעלו באותה תקופה נסקרת ולשסע העדתי בכלל. רשימות עדתיות , מעודדות  לדעתי הצבעה עדתית.
במבוא זה אביא סקירה קצרה בכל הקשור לשסע העדתי על מנת להבין מדוע הוא מרכזי כל כך ובעל השפעה נרחבת בתחומים רבים ובעיקר בתחום הפוליטי.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. הקשר בין מוצא להצבעה
3. הצבעה עדתית - האם קיימת ? (הויכוח בקרב החוקרים)
4. תופעת העדתיות במפלגות - "רשימות עדתיות"
5. בחירות 1996
6. סיכום
7. נספחים
8. ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 65080 SHOPPING CART DISABLED
דפוסי הצבעה, 2002.
נטיות ההצבעה של עולים מחבר העמים בישראל.
4,895 מילים (כ-15 עמודים), 18 מקורות, 262.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
כשנערכות בחירות בארצות הברית, בצרפת או באנגליה, ממהרת הן העיתונות הממוסדת והן העיתונות בחו"ל לכתוב באריכות על הקול היהודי. כיצד יתחלק קול זה, מהן השפעותיו היכן הוא משפיע יותר והיכן הוא משפיע פחות. הקול היהודי מעלה ומוריד לגבי העיתונות שלנו. הקול היהודי חשוב מאוד בתקופת בחירות.
גם בישראל הקטנה קיימת תופעת סקירת בוחרים סקטוריאליים. בכל בחירות לכנסת מנסים לנבא מה יהיה משקל קולות בוחרי המגזרים השונים והאם וכיצד הוא יכריע את הבחירות. לדוגמא העיתונות המוסדית בארץ עוסקת לפני כל מערכת בחירות בקול הספרדי ובקולם של בני העדות ודומה להתעסקותה בקול היהודי בכל מקום אחר בעולם.
החשיבות של הבחירות לכנסת אצלנו מתחזקת בשל העובדה שיש רק בית נבחרים אחד. המערכת הפוליטית היא ריכוזית מאוד ומהתפלגות הקולות לכנסת נגזרים גם הרכבי העוצמה האחרים וחוזר חלילה. הבחירות לכנסת אכן קריטיות, משום שלהערכת השלטון בארץ יש השפעה מפליגה על גורל המדינה והפרטים שבהן מבחינה פוליטית ומבחינה חברתית.
ביסוד כל הדברים מונחת ההנחה כי בישראל ישנן אליטות הדוחקות את השאר לקרן זוית. אזרחים אלה מתוסכלים הם. לדוגמא, ה"עמך" החליט בשנת  1977 לעזוב את המערך ולהצביע לליכוד. עובדה זו חשובה מאוד כי בפעם הראשונה בישראל נוכחו לדעת העסקנים כי יש קול ומשקל לעדה זו או אחרת ו"ברצונו מעלה וברצונו מוריד".
העולים שהגיעו לארץ בעליית שנות התישעים נקלטו מבחינה חברתית ואזרחית מייד- ישראל העניקה לעולים זכויות מלאות במערכת הפוליטית, מיד עם הגיעם ארצה, בניגוד למקובל בארצות אחרות.
בני הדור הראשון לעליה לישראל נטו להיקלט במערכת הפוליטית הקיימת במובן זה שהתנהגותם דומה לזו של קבוצות מהגרים אחרים בעולם, הנוטים להתיישר לפי המערכת הפוליטית הקיימת ומוסדותיה לאחר קבלת האזרחות, וזאת כהבעת הוקרה על הקליטה(1). אולם עליה זו שינתה את דפוסי ההשתלבות הפוליטית של עולים בישראל. גל זה של העולים, להבדיל מגלי עליה קודמים שנקלטו במערכת הקיימת, היה גדול מאוד. העולים היו משכילים ובעלי מקצועות, הבינו מייד כיצד פועלת המערכת הפוליטית והיו להם שאיפות להיהפך לכח פוליטי בעל משמעות. רישומו של גל עליה זה ניכרו בשתי מערכות בחירות, ובשתיהן חוללו העולים שינוי משמעותי במערכת הפוליטית בישראל. ב- 1992 תרמו לניצחונה של מפלגת העבודה(2) ב- 1996 הקימו מפלגה פוליטית עצמאית והביאו להעברת השלטון לנתניהו.
לעומת זאת בבחירות לאחר מכן, נתניהו נוצח ע"י ברק שגייס לעזרתו את ארגוני העולים כנגד הליכוד, וכנגד מה שנראה לעולים ככפיה דתית.

מטרת העבודה הנוכחית היא לבדוק את הנטיות הפוליטיות של העולים מחבר המדינות . שאלות המחקר הן:
כיצד הצביעו העולים בשלוש מערכות הבחירות האחרונות לראשות הממשלה ומדוע?
מה היו הסיבות להתארגנות העצמאית ותוצאותיה?
--------------------------------------------------------------------
1. essar patricia (1999) "engendering migration studies" pp.577-600
2. גולדברג גיורא, הבוחר הישראלי- 1992, עמודים 42-12.

תוכן העניינים:
מבוא
1.1 הצגת הנושא
1.2 מטרת העבודה
הקדמה- השפעות ההגירה על הפרט
2.1 הסתגלות חברתית
2.2 מאפייני העליה
פרק א' נטיות ההצבעה של העולים לראשות הממשלה
3.1 בחירות 1992
3.2 בחירות 1996
3.3 בחירות 1999
פרק ב'- התארגנות מפלגות עצמאיות
4.1 התפתחות הפעילות הפוליטית
4.2 בחירות 1999
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
הסתגלות חברתית הינה התאמה של האדם לצווים הנדרשים ממנו והיענותו לתביעות המופנות כלפיו על ידי דפוסי החברה, הכוחות הפועלים בה. דהיינו התהליך נתפס כחד סיטרי, ומוטל על העולה(3).
מחקרים שונים תומכים בקשר שבין הגירה לבין קשיים בהסתגלות האישית והפרעות נפשיות כגון קושי ביצירת קשרים חברתיים, חרדה מפני עתיד לא ברור, מצבים של בדידות ואנומיה חברתית, המביאים לתגובות חרדה ודיכאון(4).
--------------------------------------------------------------------
3. לרר זאב (1994), הפסיכולוגיה של ההגירה, עמודים 18-36.
4. Haberfeld yitchak (1994), "immIgration and ethnic origin: the effect of demographic attributes on earnings of israeli men and women", pp.4-6
 
עבודה מס' 60974 SHOPPING CART DISABLED
מימד הדתיות וההצבעה לתנועת ש"ס, 2000.
בדיקת השפעת מימד הדתיות על שיעורי ההצבעה לתופעה חסרת התקדים המכונה - מפלגת ש"ס.
8,983 מילים (כ-27.5 עמודים), 49 מקורות, 329.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
החל משנות השמונים אנו עדים לעלייתה של מפלגת ש"ס (ספרדים שומרי תורה) מפלגה ששיעור ההצבעה עבורה הפך כתופעה המשתלבת יחד עם שינויים חברתיים קיצונים ועקיבים בחברה הישראלית שהעדות להן באה לידי ביטוי בירידת קרנן של המפלגות הדתיות הלאומיות, כדוגמת המפד"ל - המייצגת את הציונות הדתית. עד הופעתה של מפלגת ש"ס הציונות הדתית הייתה הגורם הפוליטי הדתי העיקרי בחברה הישראלית כשכוחה היחסי בפוליטיקה הישראלית היה עוד מאז הבחירות לכנסת ישראל הראשונה - כפול מכוחן של המפלגות החרדיות, אולם, למן הבחירות לכנסת העשירית בשנת 1984 הן איבדו את כוחן היחסי למול כוחה הפוליטי הרב של מפלגת ש"ס וזו הפכה לבעלת השפעה רבה הן בנוגע להחלטות המתקבלות בכנסת ישראל והן על אוכלוסיות הטרוגניות שונות בחברה הישראלית.
עבודה זו , מטרתה לעסוק בניסיון לבדוק את השפעתו של גורם אחד וספציפי - מימד הדתיות על שיעורי ההצבעה לתופעה חסרת התקדים המכונה - מפלגת ש"ס.
עבודה זו אינה מהווה תזה מחקרית, אלא ניסיון המבוסס על בדיקה מחדש של פרמטר קבוע מראש והסקת מסקנות מחודשות תוך כדי חיזוק או סתירה של ממצאים קיימים וזאת מתוך אקלקטיקה של מידע וממצאים מחומרים שונים (עבודות מחקר, ספרות, עיתונות, ראיונות וכו').

תוכן העניינים:
הקדמה
מבוא, הרקע לכתיבת העבודה
השערות המחקר
מתודולוגיה
ניתוח ממצאים עיקריים
דיון מסכם ומסקנות
סיכום
רשימה ביבליוגרפית
 
עבודה מס' 20296 SHOPPING CART DISABLED
מחזוריות בהצבעה לליכוד, 1992.
סקירת דפוסי ההצבעה לליכוד על פי מאמרו של עמירם גונן וטוען כי המעבר של עדות המזרח מהעבודה לליכוד הינו מחזורי + בדיקה אמפירית.
5,813 מילים (כ-18 עמודים), 6 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו באה לבחון מזווית מסוימת את טיעונו של עמירם גונן במאמרו "בחינה גיאוגרפית של התחרות האלקטורלית בערים היהודיות בישראל".
גונן טוען כי המעבר של עדות המזרח מהמערך לליכוד אינו אחיד אלא מורכב מ3- שלבים:
1.הגל הראשון התרחש בשכונות הישנות של הערים הגדולות (1965).
2.הגל השני מגיע אל שיכוני העולים החדשים שבשולי הערים הוותיקות ואל ערי העולים הסמוכות לערים הותיקות. (1969).
3.הגל השלישי הגיע בבחירות 1977 אל ערי הפיתוח שקמו כמרכזים עירוניים עצמאים.
הליכוד נחלש בבחירות 1981 וירד ב1984- ו1988-.
בעבודה זו ננסה לבחון האם בריחת המצביעים מן הליכוד מהווה חזרה מן הדגם אותו מציע גונן,דהיינו: החל מעירות הפיתוח דרך שיכוני העולים וערי העולים ועד לשכונות הותיקות.
הבדיקה תהיה סטטיסטית בעיקרה ותבדוק עפ"י האמור לעיל את אופי הירידה וכן האם היא מבטאת חזרה אל המערך, או איבוד קולות גם למפלגות דתיות כש"ס ואגודה.
תחילה אבדוק את הורתה של "תיאורית הגלים של גונן" שאינה אלא פרי מחשבותו הפוליטית על השיכון הציבורי בישראל.

ראשי פרקים:
1.הקדמה
2.מבוא
3.ביטוי ההשפעה הפוליטית בצורות השיכון
4.יסודות ההתפשטות הגיאוגרפית
5.סיכום סקירה וביקורת (ביניים)
6.בדיקה אמפירית
א.מגמת העליה
ב מגמת הירידה
7.סיכום
8.ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 60459 SHOPPING CART DISABLED
דפוסי ההצבעה בבחירות לכנסת ישראל במערכות הבחירות, 2000.
דפוסי הצבעה ומגמות עתידיות בקרב ערביי ישראל: 1999, 1996, 1992
3,438 מילים (כ-10.5 עמודים), 7 מקורות, 197.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן עניינים
מבוא
ההצבעה הערבית בבחירות לכנסת ה- 13
ההצבעה הערבית בבחירות לכנסת ה- 14
ההצבעה הערבית בבחירות לכנסת ה- 15
סיכום
רשימת מקורות

מבוא
"הקול הערבי" הינו נושא שמדברים בו בכל פעם שמתקרבת מערכת בחירות. ההשערות וההנחות בדבר כוחו ויכולתו להוות לשון מאזניים מועלות לפני הבחירות ונשכחות אחר כך, כאשר מורכבת ממשלה שאיננה נזקקת לתמיכת המפלגות הערביות - או זוכה לתמיכת המפלגות הערביות מ"בחוץ", כלומר, מבלי לשתפן בקואליציה.
דוגמה לכך היה ניתן לראות מייד לאחר הבחירות לכנסת ה-13, שהתקיימו ביוני 1992, ומהתוצאות עלה כי הגוש של 56 מנדטים שקיבלו מפלגת העבודה ומר"צ תלוי לחלוטין בחמשת חברי הכנסת של חד"ש ומד"ע.
לעובדה זו נודעה משמעות מכריעה במהלך המשא ומתן הקואליציוני: לראשונה, נוהל משא ומתן ישיר בין מפלגת השלטון לבין מפלגות ערביות למרות שמד"ע, שרצתה להצטרף לקואליציה, וחד"ש שלא רצתה בכך, נשארו מחוץ לקואליציה שהרכיב רה"מ המנוח- רבין.
כלומר, משקלן של מפלגות אלו, השפעתן ויכולת המיקוח שלהן עלו.
מסיבה זו בחרתי את הבחירות לכנסת ה-13 (1992) כנקודה הראשונה מתוך 3 (אותן אסקור) ובעזרתן אנסה להצביע על מגמות מסוימות ולבחון האם מגמות אלו מצביעות על שינוי לטווח ארוך. הבחירות לכנסת ה-14 שנערכו במאי 1996 הן נקודת ההשוואה הבאה שבה אעסוק.

בעבודה זו לא אתייחס לחלוקה סקטוריאלית של ערביי ישראל, אלא אנסה להציג מגמות מרכזיות הכוללות את כל המגזרים והעדות ומשותפות להם. כמו כן, לא אעמיק בניתוח תוצאות הבחירות לראשות הממשלה והשלכותיהן, וזאת משום ששיטת הבחירות הישירה חדשה ועדיין לא נאספו די נתונים עליה.
אולם בטרם אפנה לניתוח תוצאות הבחירות, דפוסי ההצבעה והמגמות בקרב ערביי ישראל, חשוב לזכור כי משקלם של ערביי ישראל במוקדי  קבלת ההחלטות החשובים במדינה - מועט.
אין לערביי ישראל כמעט ייצוג בדרגים הגבוהים של השירות הממשלתי, בוועדה המרכזת של ההסתדרות הכללית ובגופים הנבחרים של המפלגות הגדולות. למרות שקיימים תעשיינים ובעלי הון במגזר הערבי, אין הם חברים באיגודים מקצועיים של בעלי מלאכה וסוחרים. אין ערבים במנהל הבכיר של חברות העובדים ובחברות הממשלתיות.
כלומר, ערביי ישראל, למרות השתתפותם בבחירות והשפעתם על תוצאות הבחירות, נמצאים עדיין בסטטוס של "מיעוט בתוך מיעוט בתוך רוב".

ניתוח נתוני ההצבעה התבסס על ניתוח אישי בסיועו של יועצו (לשעבר) לעניני ערבים של רה"מ ושר הבטחון - יצחק רבין ז"ל, מר חיים קורן.
 
עבודה מס' 33353 SHOPPING CART DISABLED
דיני תאגידים-משטר זכויות ההצבעה בחברה, 1997.
הצגת הבעיה, חשיבות זכויות ההצבעה, ההפרדה בין בעלי המניות להנהלה, השוק לשליטה בחברות ועוד..
4,882 מילים (כ-15 עמודים), 18 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
החברה בערבון מוגבל היא אשיות משפטית נפרדת הממלאת תפקיד חשוב בחיי הכלכלה והחברה המודרנית(1). בסוגיות של מבנה ומשטר באה מגמה זו לידי בטוי במגבלות שהטיל הדין על בעלי המניות. בכלכלה מודרנית בגלל קיומן של מניות בחברה, יש תופעה מעוררת ענין של הפרדה בין מרכיבי הבעלות: סיכון העושר בכדי לקבל רווחים מצד אחד, והניהול - השליטה בנכס מצד שני. בד"כ בידי בעלי מניות נשאר רק מאפיין הבעלות הראשון: סכון העושר בכדי לקבל רווחים. בהתאם לדיני החברות אין בעלי המניות מנהלים את החברה וסמכות זו הועברה לדירקטוריון המנהל את החברה אשר סמכותו נאצלת ישירות ממסמכי התאגדות החברה . יש להבדיל בין התפקיד של בלעי מניות בחברות קטנות לבין תפקידם בחברות גדולות. בחברה קטנה, בה מסדר בעלי מניות קטן, יש השפעה רבה לבעלי מניות, ולרוב ממלאים תפקיד פעיל בניהול עסקי החברה. לעומת זאת, בחברה גדולה, שמניותיה נסחרות בבורסה, קיים פיזור גדול שלמניות בין מספר רב של בעלי מניות, ולבעל המניות הקטן אין השפעה על המתרחש בחברה. למעשה, מוקנית שליטה בחברה לבעלי מניות. בעלי מניות מחליטים באסיפה של בעלי מניות באמצעות זכויות הצבעה, ולכאורה, יכולים להשפיע על המתרחש בחברה(2).
במציאות, בעיקר בחברות שמניותיהן נסחרות בבורסה, חל פיחות הולך וגובר במעמדם של בעלי המניות. בעלי המניות אינם משתתפים כלל בהצבעה או שמשתתפים בהצבעה רק באמצעות מיופי כח, שהומלצו ע"י הדירקטוריון של החברה ופועלים לפי הוראותיו (החלשת השפעתן של זכויות ההצבעה הביאה להחלשת מעמדם של בעלי המניות בחברה). כך שסוגית השליחות מקבלת צביון שונה לחלוטין: בעיית השליחות המודרנית, דהיינו, "בעיית הנציג" שסבה סביב יכולתם המעשית של בעלי המניות להבטיח שמנהליה ישתמשו בכוחם הרב לטובת בעלי המניות. נוכח פיזורו הרב של הון החברה בין בעלי מניות רבים קיים ספק ליכולתם של בעלי המניות להפיעל פיקוח כלשהו על המנהלים באמצעות סמכויות מינוי ופיטורים או באמצעות שנוי מסמכי ההתאגדות.
בהתאמה מתעורר הצורך לשוב ולבדוק את נושא המבנה והמשטר, כדי להבטיח קיומם של מנגנוני ריסון ופיקוח אפקטיביים של ההנהלה במציאות של בעלי מניות מפוזרים.
פתרון אפקטיבי וכללי יותר לבעיות ההפרדה בין הבעלות והשליטה יכול להימצא דווקא בהתערבות משפטית המשפיעה על תופעת פיזור המניות, ולא בנסיון להטיל אחריות על מנהלים שהפרו חובותיהם. יש להדגיש את הקשר שבין בעית הנציג לבין גורם פיזור המניות בין בעלי מניות רבים. על רקע זה אתרכז בחשיבותן של זכויות ההצבעה כפתרון אפקטיבי לסוגיה.
--------------------------------------------------------------------------------
1. מגמה זו מקבלת ביטוי בזה שמרגע שבחרו בעליו לנהל את העסק בצורת חברה והעבירו נכסים או הון לתוך החברה, אין הם נחשבים לבעליהם של אותם נכסים. ומרגע זה זכויותיהם של בעלי המניות הן חוזיות.
ראה בד"נ 39/80 ברדיגו נ. ד.ג.ב. 9 טכסטיל בע"מ, פ"ד לה (4).
2. לבעלי המניות שלשה מקורות הסמכה עקריים: א) בפקודת החברות הקובעת נושאים מסוימים בהם נתונה סמכות הכרעה לאסיפת בעלי המניות ס' 15, 25, 144, 151, 163, 215, 228, 236-233, 333, 334. ב) בתקנות החברה בהן יכולה החברה להוסיף הסמכויות מפורשות לאסיפת בעלי המניות מעבר למה שנקבע בפק' החברות. ג) הסמכות השיורית שבשיורית המאפשרת לפעול כל אימת שאין המנהלים יכולים או רשאים להפעיל הסמכות השיורית ראה 773/88 ש. רדום נ. מחסני קירו בנמל ת"א בע"מ.

תוכן עניינים:
1. מבוא והצגת הבעיה
2. חשיבות זכויות ההצבעה
3. ההפרדה בין בעלי המניות להנהלה
4. השוק לשליטה בחברות
5. הפרדה בין בעלות ושליטה
6. יעילות שוק ההון
7. האם יש לאכוף משטר השוויון ככלל קוגנטי?
8. סיכום, מסקנות ודעה אישית
9. ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 61854 SHOPPING CART DISABLED
דפוסי הצבעת העולים והסיבות להתרסקות מפלגת ישראל בעלייה (תרגיל)., 2003.
1,957 מילים (כ-6 עמודים), 12 מקורות, 186.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
"שישה מנדטים הם הצלחה. שלושה יהיו כישלון"- דברים אלו אמר יולי אדלשטיין שעות ספורות
לפני פרסום מדגמי הטלוויזיה. בפועל קיבלה מפלגת ישראל בעלייה 2 מנדטים בלבד, תוצאה שללא
ספק מהווה כישלון חמור עבורה.
בין השנים 1999 - 1989 עלו לישראל כ1137,.947 - עולים מתוכם יותר מ750000, - בני אדם עלו
מהמדינות שנכללו בברית המועצות לשעבר1. העלייה הייתה מורכבת, בחלקה הגדול, מאוכלוסייה
עירונית בעלת מקצועות חופשיים ובעלת השכלה. מפלגת "ישראל בעליה" הוקמה בשנת 1996 ע"י
קבוצת עולים זו ובראשה עמד נתן שרנסקי. ניתן להצביע על מספר גורמים אשר הביאו להקמתה
של מפלגה זו; לאחר בחירות 1992 תחושת העולים הייתה כי הם אלו שגרמו למהפך בשלטון.
תחושה זו הקנתה להם ביטחון פוליטי ואמונה ביכולתם להשפיע ובעקבות כך להקים מפלגה אשר
תייצג את האינטרסים שלהם, כוחם המספרי ורמת השכלתם היו להם לעזר בהתגבשות זו.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
17.4.03/www.moia.gov.il .1


 
עבודה מס' 61058 SHOPPING CART DISABLED
הסכמי הצבעה בחברה - דינם ותפקידם במסגרת שיקולי השתלטות על חברה, 2001.
6,484 מילים (כ-20 עמודים), 17 מקורות, 383.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ההיסטוריה הכלכלית של העולם המתועש מצביעה מזה שנים על שכיחות קיומן של עסקות לרכישת שליטה בחברות.
השלכותיהן של עסקאות אלו מורכבות : הן משפיעות על דרכי ההשקעה של בעלי המניות, על פילוסופיית הניהול של חברות, על טכניקות למימון חברות, יחסי עובדים, שוק ההון וכיוצא בזה.
שליטה בחברה תתאפשר בדרכם האמורות להלן: העברת מניות, רכישת נכסיה של החברה, מיזוג בין החברה הרוכשת לחברה הנרכשת.
השימוש בהסכמי הצבעה כדרך להשיג שליטה הינו ייחודי ומאפשר ליצור כוח רב, ואף להבטיח את השליטה המשותפת בחברה באמצעות הסכמים ביניהם, וכן להבטיח הצבעה משותפת של בעלי המניות. כתוצאה מכך תושג שליטה בנושאים אשר מועלים להצבעה באסיפה הכללית ואף עד לבחירת הדירקטוריון .
מטרת ההסכם היא להבטיח כי כלל חברי הקבוצה יצביעו בהתאם להחלטת רוב הקבוצה, כאשר ההחלטה נקבעת באסיפה מוקדמת בין בעלי המניות השותפים להסכם ההצבעה.
בעבודה זו נראה כיצד ניתן להשיג שליטה באמצעות הסכמי הצבעה, מה הדין וההלכה, נסקור את השפעת השליטה בחברה ואת השימוש הנפוץ בזכויות ההצבעה, נקיף את חובותיו וזכויותיו  של בעל המנייה הן בחברה והן על פי הסכם ההצבעה.

תוכן עניינים:
הקדמה
"שליטה" מהי ?
שליטה בחברה.
השגת שליטה ;  והחלת חוק החוזים על שליטה בחברה.
נאמנות הצבעה.
זכויות הצבעה.
הצבעה ברוב קולות.
מנגנון ההצבעה.
הסכמי הצבעה :
            מטרות
            מטרה נאותה ?
            חובות בעלי המניות
            הגבלת ההסכם
            הסכם הצבעה כמנגנון הגנה
            איסור עריכת הסכמי הצבעה
            תרופות
סיכום
בביוגרפיה
 
עבודה מס' 20341 SHOPPING CART DISABLED
הצבעה עדתית בבחירות מוניציפאליות.
בחינה עד כמה היה מעורב "השד העדתי" בבחירות לראשות עיריית ת"א בנובמבר 93 ומה היתה השפעתו.
4,660 מילים (כ-14.5 עמודים), 9 מקורות, 207.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
          תוכן העניינים -

     1.הצגת מטרת העבודה

     2.הקדמה- ביטוי ההשפעה הפוליטית בישובים

     3.עדתיות פוליטית

     4.העדתיות כפי שהשתקפה במערכת הבחירות

     5.העדתיות כפי שהשתקפה בתוצאות הבחירות

     6.מסקנות העבודה וסיכומה

     7.רשימת הספרות


      הצגת מטרת העבודה
     מטרת העבודה  היא לבדוק עד כמה בבחירות לראשות העיריה בת"א בנובמבר  1993
     היה מעורב "השד העדתי" והאם בסופו של דבר הוא השפיע על הבחירות.

     העיר ת"א קיימת כבר למעלה מ70- שנה, ולכן המרקם העדתי והסוציו- כלכלי בה הוא
     רב ביותר: מדרום יש את השכונות הנחשלות ביותר בגוש דן (שכונת התקווה, קרית
     שלום, שכונת שפירא וכד'), ביפו יש את השכונות הערביות ושכונות הפחונים, ומנגד
     בצפון העיר יש את הצפון הישן (בבלי, אבן גבירול, אזורי המגדלים) ואת הצפון החדש
     (תוכנית ל', אפקה, ועוד) השונים אחד מהשני תכלית השינוי. לכן, לא פעם אנו רואים
     הפגנות של תושבים זועמים על אפליה וקיפוח של הדרום או שכונות הקרובות לו. כך
     לדוגמא היתה הפגנה ב11.3.92 - בשכונת פלורנטין (ליד רחוב הרצל) בה דרים בכפיפה
     אחת עסקים עם תושבים. הטענות הקשות היו כי העיריה מפקירה את האיזור ואינה
     מפנה אשפה ממנו בצורה סדירה ("מעריב").

     עדתיות פוליטית קיימת בישראל מאז היוסדה אולם השאלה בכל בחירות היא עד
     כמה עדתיות זו משפיעה על המפה הפוליטית ועד כמה ניתן לצפותה מראש ולהתגונן
     בפניה.
     עדתיות פוליטית מתבטאת לא רק בבחירות לכנסת כפי שחוקרים רבים בודקים כי אם
     גם בבחירות לכל מקום אחר: לוועדי עובדים, למוסדות אירגוניים וציבוריים וכן
     לרשויות מקומיות.
     למעשה ברשויות מקומיות יש צורך גדול ביותר באדם "משלנו". הספרות המקצועית
     על תקציבי רשויות מקומיות הינה תוצר כמעט בלעדי של חוקרים מאוניברסיטת בר
     אילן ובראשם מר שמעון רוזביץ. מאמרים אחרים נכתבו ע"י פרו"פ גרשון אלפרוביץ.
     רוב המאמרים באים לנתח את התנודות בתקציב מבחינת ההוצאות ואינם נכנסים
     לנושא ההוצאות אם כי גם על נושא זה יש להם מה להעיר.
     סקירת המאמרים על מחזור עסקים פוליטי מתמקדת בשתי נקודות עיקריות. האחת
     היא על הגברת ההוצאות לפני מועדי בחירות והשניה היא על הגברת ההעברות מן
     הממשלה לפני מערכת בחירות כלל ארצית לכנסת. בשני המקרים מגיעים החוקרים
     למסקנה ברורה ומובהקת על סמך בדיקות סטטיסטיות שערכו, כי ישנו מחזור
     עיסקאות פוליטי. כמו כן העלו כי השלטון המרכזי נוהג להעביר כספים לראשי רשויות
     אשר הוא רוצה ביקרן.


 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>