היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 29
עבודה מס' 64328
ניתוח הסביבה הפנימית והחיצונית של שוק הדלק הבינלאומי, שאליו חברת דלק שואפת לחדור.
5,491 מילים (כ-17 עמ'), 18 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 68487
סקירה וניתוח החברות והסביבה הכלכלית שלהן והערכת שווי של חברת 'דלק רכב'.
6,436 מילים (כ-20 עמ'), 0 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 63595
ניתוח משק הדלק הישראלי.
7,452 מילים (כ-23 עמ'), 23 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 21071
סקירת שוק הדלק בארץ תוך שימת דגש על ניתוח השוק עד לרפורמה ולאחריו תוך ניתוח הגורמים הפועלים במשק יתרונות וחסרונות.
3,578 מילים (כ-11 עמ'), 5 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60591
הצגת שלושה גורמים לקיפאון במצבו של משק הדלק-ריכוזיות הכוח בידי עובדי בז"ן, מעורבות הממשל, והתנהגותם של חברות הפרטיות.
9,534 מילים (כ-29.5 עמ'), 30 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 69383
ניתוח כלכלי של בעיית מקורות הדלק העולמית עם התייחסות למדינת ישראל.
10,925 מילים (כ-33.5 עמ'), 22 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 64335
מהות תהליך התכנון האסטרטגי של חברת "דלק" ,מקורו ויעדיו.
2,879 מילים (כ-9 עמ'), 6 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 69051
ניתוח ענף הדלק בישראל וחברת פז.
6,505 מילים (כ-20 עמ'), 0 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 67502
ניתוח השימוש בנפט לעומת השימוש בדלקים ביולוגיים על פי גישת ההבנה הציבורית של נושא מדע.
1,600 מילים (כ-5 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 29