היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 94
עבודה מס' 40250
היחס עם השלטון, דו קיום כלכלי ומסחרי, ודעות היהודים והמוסלמים אלה על אלה.
3,386 מילים (כ-10.5 עמ'), 8 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 65036
סקירת ההתפתחויות שחלו בהתייחסות בית המשפט לגופים דו-מהותיים.
12,437 מילים (כ-38.5 עמ'), 34 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 60163
הצגת שתי העמדות, ושלוש נקודות בולטות מתוך הטקסטים המפרטות את סוגיית קיום העולם החומרי.
2,695 מילים (כ-8.5 עמ'), 4 מקורות, 193.95 ₪
עבודה מס' 65705
אירוניה, פארודיה וגרוטסק בקיום האבסורדי כפי שעולה מעיבודו האופראי של שוסטקוביץ' לסיפורו הקצר של ניקולאי גוגול-"החוטם"
4,773 מילים (כ-14.5 עמ'), 3 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 65977
קיום קבלת השבת בגיל הרך והתייחסות למשולש השותף בעשייה החינוכית : גננת - ילד- הורה.
1,203 מילים (כ-3.5 עמ'), 6 מקורות, 95.95 ₪
עבודה מס' 68099
ניתוח הסביבה העסקית של החברה ובחינת חלופות אסטרטגיות.
8,618 מילים (כ-26.5 עמ'), 0 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 10141
סקירת מועצות מקומיות וההסתדרות כמקדמות את הפועלים לאור השינויים החלים כיום בהסתדרות ובמשק.
1,716 מילים (כ-5.5 עמ'), 6 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 23018
דיון בספר ובשלושת המצוות כמייחדות את היהדות.
7,478 מילים (כ-23 עמ'), 14 מקורות, 337.95 ₪
עבודה מס' 23128
עבודה זו דנה בהבדלים בין "חובות הלבבות" לבין "הלכות תשובה" ו"מורה נבוכים".
4,682 מילים (כ-14.5 עמ'), 6 מקורות, 265.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 94