היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 20
עבודה מס' 40291
הגדרה, יחסה של הדת לגלות, מאפייני הגלות והסיבה ליחודו הלאומי של ישראל בגולה.
4,641 מילים (כ-14.5 עמ'), 4 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 65617
מערכת היחסים בין חכמי בבל לראשי הגולה וכיצד התייחסו חכמי בבל להנהגה.
5,718 מילים (כ-17.5 עמ'), 11 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 65390
התחקות אחר פעולותיהן של משיחי השקר שצמחו בעם ישראל בתקופת הגלות, ובחינת הרקע בו הם פעלו.
12,610 מילים (כ-39 עמ'), 21 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 64570
סקירת החורבן והגלות מבחינת הנבואות
7,397 מילים (כ-23 עמ'), 18 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 68517
יחסו של אחד העם אל הגלות וליחסי היהודים והערבים בארץ ישראל
2,687 מילים (כ-8.5 עמ'), 10 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 70588
השוואה בין גברים ונשים דתיים וחילונים - מחקר כמותי, הכולל העברת שאלונים וניתוח בתכנת SPSS.
3,213 מילים (כ-10 עמ'), 7 מקורות, 449.95 ₪
עבודה מס' 63398
7,918 מילים (כ-24.5 עמ'), 21 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 23103
עבודה זו דנה במהגר היהודי בישראל ובאמריקה כפי שהוא משתקף בקולנוע בשני המקומות.
3,616 מילים (כ-11 עמ'), 6 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 67847
בחינת השינויים בצורתה ובמאפייניה של הפוליטיקה ושל התרבות הפוליטית במדינה והתהליכים שיצרו את המערכת השלטונית.
8,253 מילים (כ-25.5 עמ'), 21 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 20