היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 65637
רקע היסטורי ובחינת שני גורמים: הגורם הגיאופוליטי-צבאי והגורם הכלכלי-מסחרי
2,348 מילים (כ-7 עמ'), 14 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 67265
ניתוח של הגורמים הפוליטיים, הגורמים החברתיים-כלכליים והגורמים התרבותיים והאידיאולוגיים, ביניהם פועלו של קמאל אטאטורק.
2,763 מילים (כ-8.5 עמ'), 13 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 69962
דיון בשלושה גורמים לתקיפה: גורם אידיאולוגי, כלכלי וטקטי.
2,990 מילים (כ-9 עמ'), 9 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 67293
סקירת מחקרים לגבי גורמים אישיים וגורמים ארגוניים המתקשרים להצלחת מוצבים.
7,842 מילים (כ-24 עמ'), 19 מקורות, 338.95 ₪
עבודה מס' 60896
בחינת הגורמים השונים (גורם הנפט; התמיכה בעם היהודי ובמדינת ישראל; המלחמה הקרה; האינטרס בהשגת הסדר במזרח התיכון) ודיון בהשלכותיהם על המדיניות האמריקנית.
4,831 מילים (כ-15 עמ'), 10 מקורות, 259.95 ₪
עבודה מס' 10122
הצגת תאוריות על אלימות וסמים, הגורמים האישיים, הגורמים החברתיים, דיון וסיכום.
2,336 מילים (כ-7 עמ'), 11 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 50205
הגורמים הפנימיים לחולשת המשטר (עדות פוליטיקה), גורמי החוץ (פלסטינים ומדינות זרות) והגורמים שהביאו להדרדרות.
7,241 מילים (כ-22.5 עמ'), 20 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 66811
בחינת הגורמים שהביאו להקמתה של מפלגת רפ"י ולהתפלגותה ממפלגת מפא"י, והגורמים להיעלמותה מן הקשת הפוליטית זמן קצר לאחר מכן.
8,425 מילים (כ-26 עמ'), 16 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 67696
בחינת משקלו של הגורם הכלכלי, קרי המצב הכלכלי ששרר בשטחים ערב האינתיפאדה, כגורם שהאיץ את המרד.
4,173 מילים (כ-13 עמ'), 5 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100