היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 60786
העבודה סוקרת את חשיבות החינוך בחסידות, מקורות העוסקים בהתפתחות, ארגון והתמסדות בתי הספר וכן שיטות הלימוד הנהוגות בהם.
10,134 מילים (כ-31 עמ'), 27 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 60770
הצגת המגמות והיעדים של בתי הכלא בישראל, יעילות ההפרטה של בתי הכלא ובדיקת הההיבטים המשפטיים והמוסריים בהפרטת בתי כלא.
8,942 מילים (כ-27.5 עמ'), 30 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 70386
ניתוח יצירת הדיוקן העצמי של הציירת ההולנדית בת המאה ה-17.
3,533 מילים (כ-11 עמ'), 11 מקורות, 87.95 ₪
עבודה מס' 68482
האם קיים קשר בין ההישגים במתמטיקה לבין משתני הרקע של התלמיד, חוללות עצמית במתמטיקה ואקלים בכיתה ביחס לבנים ובנות.
10,932 מילים (כ-33.5 עמ'), 41 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 68488
הקשר בין תפיסת סמכות הורית לבין התנהגות אלימה של בנים לעומת בנות בבית ספר רגיל בהשוואה לבית ספר עם בעיות התנהגות.
16,402 מילים (כ-50.5 עמ'), 42 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 66288
דיון בסוגיית ביזור הסמכויות ממשרד החינוך לבתי הספר תוך התמקדות בהנחה כי משרד החינוך אינו פועל לגיבוש מדיניות ביזורית אלא ממשיך להיות משרד ריכוזי.
15,271 מילים (כ-47 עמ'), 55 מקורות, 314.95 ₪
עבודה מס' 60622
כיצד מורות ומורים 'מחברתים' בנות לתפקידי מורות ובנים לתפקידי ניהול.
3,043 מילים (כ-9.5 עמ'), 14 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 50896
סקירה וניתוח של מחקרים.
7,813 מילים (כ-24 עמ'), 23 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 50815
סקירה תיאורטית של המושג ושל השפעת התיירות על הסביבה וכן בדיקת המצב בשמורת נאות קדומים באמצעות שאלון מבקרים.
4,739 מילים (כ-14.5 עמ'), 11 מקורות, 228.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100