היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 62912
8,956 מילים (כ-27.5 עמ'), 19 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 65469
תפיסת חז"ל את ברית המילה על רקע היחס של הסביבה הנכרית לערלה ולמילה ובהקבלה לדברים המופיעים בברית החדשה ביחס למילה.
3,953 מילים (כ-12 עמ'), 10 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 62923
אירועי הקמת מחנות הסגר לאזרחי ארצות הברית היפנים.
5,614 מילים (כ-17.5 עמ'), 17 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 70422
בחינת קשרי הגומלין בין נשיאי ארצות הברית לדורותיהם לסוכנות הביון של ארצות הברית.
9,841 מילים (כ-30.5 עמ'), 7 מקורות, 274.95 ₪
עבודה מס' 32636
האינטרסים שהובילו להקמת הברית (כחלק מן "המלחמה הקרה"), מהות הברית, ההתנגדות לה ופירוקה.
2,850 מילים (כ-9 עמ'), 18 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 66180
כיצד ארצות הברית התמודדה עם המשברים שתקפו אותה זה אחר זה, תוך כדי שימוש בתיאוריות של יציבות משטרים
5,390 מילים (כ-16.5 עמ'), 17 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 67037
האם אירועי ספטמבר השחור אשר אירעו בשנת 1970 תרמו ליחסים המיוחדים בין ארצות הברית לישראל?
5,706 מילים (כ-17.5 עמ'), 15 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 67962
סקירה תיאורטית של תהליכי הגירה והשפעות של בני נוער עולים מברית המועצות לשעבר.
4,383 מילים (כ-13.5 עמ'), 15 מקורות, 156.95 ₪
עבודה מס' 70940
כיצד משפיעה ההגירה של בני נוער מברית המועצות לשעבר על אופי השתלבותם בחברה ועל גילויי אלימות ופשיעה?
5,840 מילים (כ-18 עמ'), 20 מקורות, 269.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100