היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 41470
הגדרות והסבר כללי ,המודלים השונים ומסקנות המחקר.
5,541 מילים (כ-17 עמ'), 19 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 65290
ניתוח הארגון בזק בינלאומי, ניתוח הסביבה בה הארגון עובד, בעיה שיווקית של חברת בזק בינלאומי והמלצות לפתרון הבעיה תוך שימוש במודל הפערים
7,934 מילים (כ-24.5 עמ'), 17 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 50592
סקירה תיאורטית של הגורמים לבעיות משמעת ודרכים לטפל בבעיה.
2,274 מילים (כ-7 עמ'), 6 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 62037
מחקר הדן בהתמודדות מורים עם בעיות משמעת בכיתות הטרוגניות רגילות בחטיבת הביניים
26,260 מילים (כ-81 עמ'), 95 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 66297
הבעיות העומדות בפני אוכלוסיות חלשות בבואן לממש את זכותן לפנות לערכאות משפטיות.
4,215 מילים (כ-13 עמ'), 49 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66886
מחקר הבודק אסטרטגיות בפתרון בעיות לוגיות וחידון היגיון.
1,683 מילים (כ-5 עמ'), 8 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 68142
בחינת השימוש באמצעים רטורים כדי לעורר מודעות לבעיה חברתית, תוך שימוש במקרה מבחן של תנועת הפנתרים השחורים.
2,389 מילים (כ-7.5 עמ'), 4 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 64219
הפתרונות לבעיות השינה אצל בני נוער ותפקידה של מערכת החינוך והמחנך בנושא.
7,163 מילים (כ-22 עמ'), 22 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 68711
בחינת המבנה המשפטי של קרנות הון סיכון תוך התמקדות בבחינת בעיות הנציג השונות העולות ביחסים בין השותפים המנהלים של השותפות לבין השותפים הכלליים.
6,982 מילים (כ-21.5 עמ'), 25 מקורות, 544.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100