היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 50978
סקירת הגישות השונות ביחס לילד המחונן ולבעיות שנובעות מהיותו מחונן.
5,893 מילים (כ-18 עמ'), 14 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 50651
סקירת סוגי הפרעות, הקשר בין האדם לכלב ודרכי טיפול בהפרעות בעזרת כלבים.
3,353 מילים (כ-10.5 עמ'), 16 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 69611
בחינת הקשיים הרגשיים ודיון באמצעים 'הכוונה עצמית' ו'סינגור עצמי' המאפשרים התגברות על קשיים אלה.
4,083 מילים (כ-12.5 עמ'), 8 מקורות, 205.95 ₪
עבודה מס' 20397
סקירת מצבים במשפחה: ילדים במארג המשפחתי, מתבגרים, קשיים בלימודים, בעיות רגשיות ועוד.
6,529 מילים (כ-20 עמ'), 15 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 69275
בחינת חוויותיה הרגשיות של אישה עם לקות למידה, באמצעות ראיון.
4,850 מילים (כ-15 עמ'), 10 מקורות, 217.95 ₪
עבודה מס' 66192
סקירת המפגש הנוכחי ותוצאותיו הרגשיות והמעשיות על שתי התרבויות על פי הספר.
6,299 מילים (כ-19.5 עמ'), 17 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 64974
השפעת נטיות רגשיות אופטימיות ופסימיות על תפוקות בעבודה התייחסות למאמרם של בודואן והרפז (2006) .
993 מילים (כ-3 עמ'), 5 מקורות, 95.95 ₪
עבודה מס' 68488
הקשר בין תפיסת סמכות הורית לבין התנהגות אלימה של בנים לעומת בנות בבית ספר רגיל בהשוואה לבית ספר עם בעיות התנהגות.
16,402 מילים (כ-50.5 עמ'), 42 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 60805
מחקר שנעשה באמצעות שאלונים, במטרה לפתור בעיה של עזיבת עובדים, תוך התייחסות לתיאוריית החליפין החברתי ותיאוריית ההשקעות המצטברות.
14,970 מילים (כ-46 עמ'), 84 מקורות, 544.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100