היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
כמעצב
עבודה מס' 63646
7,690 מילים (כ-23.5 עמ'), 20 מקורות, 482.95 ₪
עבודה מס' 64245
תיאור מצב קיים בארגון הבית סיפרי ותוכנית לשינוי מוקד אחד הפערים הפוטנציאלים.
5,492 מילים (כ-17 עמ'), 16 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 70457
בחינת מעבר לבית מחוקקים בעל שני בתים (מאוניקמרלי לביקמרלי) מבט השוואתי.
4,362 מילים (כ-13.5 עמ'), 23 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 50900
האבחנה בין תרבות גבוה ופופולרית וניתוח מחקר בנושא הקולנוע כתרבות.
2,930 מילים (כ-9 עמ'), 4 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 62658
סקירת הנושאים ובחינת תפקיד מנהל בית הספר כסוכן שינוי.
12,645 מילים (כ-39 עמ'), 67 מקורות, 527.95 ₪
עבודה מס' 66906
ההבדלים הקיימים בין המינים, ניסיון למצוא פתרון כלשהו לבעיית התקשורת בין שתי התרבויות המדוברות, וניתוח הסרט "מה נשים רוצות".
15,877 מילים (כ-49 עמ'), 29 מקורות, 289.95 ₪
עבודה מס' 60814
עבודה זו טוענת כי העבריין, ככל אדם, הוא יציר סביבתו ולפיכך כליאתו אינה תורמת כלל לשיקומו.
6,131 מילים (כ-19 עמ'), 20 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 62567
סקירת ספרות והצגת מחקר שנעשה בנושא.
12,906 מילים (כ-39.5 עמ'), 79 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61552
דיון תיאורטי ומעשי בהובלת השינויים בבית הספר "תיכון חדש" מבית ספר רגיל לבית הספר המשלב חינוך קהילתי באמצעות אימוץ גישת הניהול לאיכות כוללת.
4,903 מילים (כ-15 עמ'), 8 מקורות, 241.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100