היישום אינו מחובר לאינטרנט

תרבות בית-הספר ותרבות האינטרנט.

עבודה מס' 063646

מחיר: 482.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

7,690 מילים ,20 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

לכאורה נדמה שהפער בין שני העולמות הללו גדול מאוד, כל אחד מאופיין אחרת לגמרי, האחד מייצג מסגרת, חוקים ומשמעת והשני מזוהה עם חופש, מהירות ותעוזה. כאן אנסה להגדיר את המאפיינים של שתי המערכות, מהן חוקיה, מה היחסים בין הפרטים בקבוצה, כמו למשל רעיון אחדות הזמן שמדבר עליו אבירם (1994), מול האפשרויות העל-זמניות, כמעט, שמציעה רשת האינטרנט.
מתוך ההבדלים שבין שתי המערכות, כיצד נערכים בבית-הספר לשילוב האינטרנט בתכנית הלימודים, אלו בעיות עומדות בפניהם. אתן מספר דוגמאות לפתרונות שעולים מהשטח, המצביעים, בעצם, על ראיית העולם השונה, ונעים בין הדגש על פיתוח האדם דווקא, מול השאיפה להטמעה מירבית של האינטרנט במערכת הבית-ספרית.
בעבודה זו אעמוד על מאפייני תרבות הלמידה המסורתית לעומת מאפייני למידה דרך מחשב.
כלומר כיצד רותמים אנשי המקצוע השונים את אינטרנט, ואת הטכנולוגיה המתקדמת בניסיון לשלבם במערכת החינוך, האם הם כלי עזר בידי המערכת, או שהם מכתיבים כללים חדשים, ואופי לימוד שונה לחלוטין, המפרק מסגרות ישנות ומציע במקומן אחרות, מסגרות שונות של זמן, מקום ואופי לימוד שונים לחלוטין.
כלומר יבחנו כאן בעצם שני ממדים - האינטרנט כתרבות, על שלל חוקיה ומאפייניה מול תרבות הכיתה, והאינטרנט ככלי שמשפיע ומשנה את חוקי הכיתה והלמידה.
בפרקים הבאים אבחן מהן התיאוריות שעוסקות במבנה בית-הספר והכיתה, מה מערך נושאי התפקידים השונים, מה המבנה הפיזי, הקלאסי והפתוח. כיצד השתנה במשך השנים היחס בין המורה לתלמיד, כיצד השתנה המערך הכללי סביבו - ממערכת המספקת ידע, למערכת המבקשת להתחשב בצרכיו.
מהו האינטרנט, מה אופיו, מה התכונות העיקריות שלו, כיצד ניתן להיעזר בו, באילו תחומים של חיינו הוא נוטל חלק. מה היתרונות ומה החסרונות של הטכנולוגיה הזאת. כיצד ניתן להיעזר באינטרנט ובמערכות טכנולוגיות מתקדמות בסביבת הלימודים, וכיצד משפיעים ערכי התרבות של האינטרנט על הקודקס התרבותי של בית-הספר.

תוכן העניינים:
1. מבוא
מהי תרבות
2. תרבות בית הספר
פער בין תרבות בית הספר לתרבות מחוצה לו
תרבות בית הספר המודרני
3. תרבות האינטרנט
ממד המידע
ממד התקשורת הבינאישית
המעבר מתרבות האינטרנט לתרבות בית-הספר
יתרונות הלימוד באמצעות המחשב
פורומים להשלמת הדיון בכיתה
4. סיכום
5. ביבליוגרפיה

מקורות:

אבירם, רוני, (1998). לנווט בסערה : חינוך בדמוקרטיה פוסטמודרנית. גבעתיים, מסדה.
אבירם, רוני, (1994). עקרון אחדות הזמן והמקום- עקרון שאבד זמנו, עיונים בחינוך, עורך: אדיר כהן, חיפה, אוניברסיטת חיפה. עמ' 36 -25.
ביברמן-שלו, ליאת, (2001). תחומי דעת בעידן ה-E-learning, עיונים בטכנולוגיה ובמדעים, גיליון 34, מאי. אורט ישראל- המינהל למו"פ והכשרה. עמ' 37-34.
גולדשמידט, גלעד, (1994). אבדן הילדות-אבדן החינוך, עיונים בחינוך, עורך: אדיר כהן, חיפה, אוניברסיטת חיפה. עמ' 75-63.
טופלר, אלבין, (1992). מהפך העוצמה: המאה ה-21-זעזועים ותמורות בכלכלה, בפוליטיקה ובתקשורת. תל-אביב, מעריב. עמ' 378.
פרופ' מברך, זמירה, ד"ר חטיבה, נירה, (1996). המחשב בבית הספר, ירושלים, שוקן.עמ' 14-9.
מיודוסר, דוד, נחמיאס, רפי (2001). שילוב אינטרנט בחינוך, עיונים בטכנולוגיה ובמדעים, גיליון 34, מאי. אורט ישראל- המינהל למו"פ והכשרה. עמ' 6-3.
ד"ר מינץ, רחל, ד"ר נחמיאס, רפי, (1998). הוראת מדע וטכנולוגיה בעידן הידע, מחשבים בחינוך, גיליון 46-45.
משוניס, ג'ון, ג'. , (1999). סוציולוגיה, תל-אביב, האוניברסיטה הפתוחה. עמ' 59.
נחמיאס, רפי, שני נחמה, (2001). קורס וירטואלי-למי, עיונים בטכנולוגיה ובמדעים, גיליון 34, מאי. אורט ישראל- המינהל למו"פ והכשרה.
ניוהייגן, ג'ון, רפאלי, שיזף, (2001). מדוע צריכים חוקרי תקשורת לחקור את הרשת: דו-שיח, אינטרנט: תקשורת, חברה ותרבות. האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, עמ' 56-41.
נצר, דני, (2001). שילוב האינטרנט בתהליך ההוראה והלמידה וכחלק מן המסגרת הקהילתית/חברתית בבית הספר, עיונים בטכנולוגיה ובמדעים, גיליון 34, מאי. אורט ישראל- המינהל למו"פ והכשרה. עמ' 30-27.
עידן, אשר, (1999). מדריך עידן למאה ה-21. תל-אביב, דיונון.
פונדק, דוד, רוזנר, שמריהו, (2001). הוראה בזמן אמת- Just in time teaching , עיונים בטכנולוגיה ובמדעים, גיליון 34, מאי. אורט ישראל- המינהל למו"פ והכשרה.
פרידמן יצחק, הורוביץ תמר, ראובן שליב (1988), אפקטיביות, תרבות ואקלים של בתי-ספר, מכון הנרייטה סולד- מכון ארצי לחקר מדעי ההתנהגות.
שילר, הרברט, (2001). אוטוסטרדת המידע: המבוי הסתום האחרון?, אינטרנט: תקשורת, חברה ותרבות. האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, עמ' 294-273.
שנער, דב, (2001). אינטרנט: תקשורת, חברה ותרבות. האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב, עמ' 41-5.
Halliman, M.T., (1994). Friendship Patterns in Open and Traditinal Classrooms, Interaction in tha Classroom, Open University, Tel-Aviv. Pp. 305-293.
Lancy, D.F., (1994). The Classroom as Phenomenon, Interaction in tha Classroom, Open University, Tel-Aviv. Pp. 25-47.
Salopek, Jennifer, (2002). E-menality: Is e-learning affecting classroom behavior?, T+D, Alexandrie: Apr. Vol. 56, Iss. 4, pp. 73-77.

תגים:

מיחשוב · מחשבים · מתוקשב · אינטרט · חינוך · למידה · מתוקשבת

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תרבות בית-הספר ותרבות האינטרנט.", סמינריון אודות "תרבות בית-הספר ותרבות האינטרנט." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.