היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 29
עבודה מס' 21456
סקירת תופעת המרת הדת באירופה, הסיבות להמרת הדת, החינוך באשכנז, מומרים באיטליה, מומרים בפולין ומומרים מפורסמים.
5,896 מילים (כ-18 עמ'), 20 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 63052
סקירת היבטים הנוגעים של תנועת ההשכלה באירופה.
3,766 מילים (כ-11.5 עמ'), 6 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 64057
סקירת תקומתה של התנועה הרפורמית, תיאור הגורמים לצמיחתה באירופה ובארה"ב ויחסי הגומלין עם התנועה הציונית.
10,990 מילים (כ-34 עמ'), 14 מקורות, 433.95 ₪
עבודה מס' 70399
דיון תמציתי בשאלת השפעת הטיפול במשבר הפליטים על מעמדה של גרמניה.
2,184 מילים (כ-6.5 עמ'), 14 מקורות, 274.95 ₪
עבודה מס' 66902
המציאות החברתית-מגדרית החדשה בעקבות מלחמת העולם הראשונה, דרך מאמרה של לין פריים: Gretchen, Girl, arconne ?Weimar Science & Popular Calture in Search of the Ideal Woman
1,131 מילים (כ-3.5 עמ'), 1 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 50976
בחינת הפואנציאל התיירותי של האזור בעידן הפוסט קומוניסטי.
2,653 מילים (כ-8 עמ'), 11 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 41184
הלבוש כחלק מההסטוריה של התרבות הלבוש לפי סופרי התקופה והשוואת 3 דמויות נשים.
8,887 מילים (כ-27.5 עמ'), 13 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 67158
עימות בין שתי גישות לניתוח ההאצה שחלה בתהליך האינטגרציה הכלכלית של אירופה, המנסות להסביר את הסיבות להשלמת השוק האחיד והאיחוד המוניטרי.
6,933 מילים (כ-21.5 עמ'), 16 מקורות, 471.95 ₪
עבודה מס' 68263
סקירת ראשית התפתחות האוניברסיטאות האירופאיות בימי הביניים, השפעתן, נגישותן ותפקידן החברתי.
12,171 מילים (כ-37.5 עמ'), 16 מקורות, 302.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 29