היישום אינו מחובר לאינטרנט

מומרים באירופה במאות 17-18

עבודה מס' 021456

מחיר: 240.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת תופעת המרת הדת באירופה, הסיבות להמרת הדת, החינוך באשכנז, מומרים באיטליה, מומרים בפולין ומומרים מפורסמים.

5,896 מילים ,20 מקורות ,1995

תקציר העבודה:

מטרת העבודה
במאות ה-17 וה-18 עברו יהודים רבים על דתם בארצות אירופה. לא היה זה מחזה חדש- כבר בתקופות קדומות יותר יהודים המירו דתם, אולם תקופה זו היתה תקופה של תחיה דתית באירופה: לאחר מלחמת שלושים השנים בהם צמחה התנועה הפרוטסטנטית, ובשלהי התקופה החלו ניצני ההשכלה לפרוח.
מטרת העבודה הנוכחית היא לסקור את תופעת המרת הדת באירופה במאות ה-17 וה-18 על מנת לעמוד על הסיבות לכך: סיבות כלכליות, דתיות, מדיניות, חברתיות וכד'.

הצגת הנושא
הדת היהודית, הינה דת עתיקת יומין, אולם, למרבה ההפתעה ,מראשית ימיה ועד לעת החדשה כמעט ולא היו בה השינויים מרחיקי לכת. אומנם היו בה סרבנים (חילוניים של היום) אולם הזהות היהודית לא השתנתה במשך מאות בשנים, והציביון, גם אם שונה במעט, לא שונה במהותו של העניין.
תמורות מרחיקות לכת התחילו בימי הביניים, ולאחריהם בעת החדשה, עת עם ישראל היה רובו ככולו בגולה, וסבל תחת שילטון הגויים שהיה נתון לחסדיו.
עם פרפורי גסיסתה של התנועה השבתאית שקעו ימי הביניים בישראל, בהיות זאת תנועה כבירה שהקיפה את כל תפוצות ישראל. רוח חדשה היתה מסביב, והרוח החדשה הזאת על פרשת הדורות פרצה פרצים בנפשות האסורים בהנאה מדורי דורות, קראה למרחב את נזירי החיים ועוררה למרד את "כובשי היצר" מאז ומעולם. הרוח החדשה נתנה מקסמיה גם על אחרית הימים. אם התנועה עוררה להתחדשות הרי היא השיגה את ההיפך: קדושת החיים במקום קידוש השם. תקופה זו היתה התקופה בה החלה העת החדשה בעם ישראל ובזהות היהודית: לא עוד היהודי המתבודד כי אם היהודי החי בין הגויים ולומד מהם על דרכי החיים.
ראשית זו היא גם ראשיתו של משבר לאומי גדול, שזעזע את כל יסדותיה של ההויה הלאומית הישראלית. מהותו של משבר לאומי זה והיקפו הובלטו בשני תהליכי החיים המיוחדים לתקופה זו, אשר עיצבו את דמותם של הדורות האחרונים וכיוונו את גורלם. תהליכי חיים אלה הם: תהליך התרופפות מתמדת של ההדקים הסוציאליים באומה היהודית ותהליך התרקמותם האינטנסיבית של היהודים במסכת הוויתן הלאומית של העמים אשר בקירבם הם יושבים.
התחומים יונקים זה מזה, והאחד גם ניזון מן השני ומפרנסו. התרופפות הקשרים הסוציאלים, אשר במשך הדורות הידקו את אישי האומה הפזורה לחטיבה אחת מגובשת ומוצקת, שיחררה את היחיד ממרותו המשעבדת של הציבור והכשירה אותו ההכשרה יתרה לחדירה אינטנסיבית אל החיים הכלכליים, החברתיים והתרבותיים של העמים בהם הוא נמצא. מאידך גיסא, החלישה חדירתם זו את ההדקים הסוציאליים באומה היהודית: היחיד שפרק את מרותו של הציבור היהודי, לא רק סיגל לעצמו את נימוסיו של הציבור האחר, אשר בתוכו חתר היחיד למבטח מנוחה, אלא גם נשא ברצון בעולו של ציבור זה וקיבל עליו את מרותן של מצוותיו.
שני תהליכים האלה עלו איפוא בקנה אחד. שניהם פגעו ברקע היסודי של ההויה הלאומית: בהרגשת השתיכותם ההדדית של אישיה ובשלמות רצונם להמשכת חייהם המשותפים, בהכרת אחדות הגורל המיועד ובכשרון הפעולה המשותפת לקביעתו של גורל זה. תנועות אלו יצרו את הדרך, כאמור לתנועות ההשכלה אשר יצרו עידן חדש בחיי היהודים בכל מקום ומקום, ויצרו מעין זהות יהודית שונה: לא עוד היהודי המתבודד כי אם יהודי המעורב בחיים הכלכליים ושומר על יהדותו בביתו.

ראשי פרקים
1. מבוא
א. מטרת העבודה
ב. הצגת הנושא
ג. המשפחה והחברה היהודית באירופה
2. החינוך במאות ה-17-18 באשכנז
3. מומרים באיטליה
4. מומרים בממלכת פולין-ליטא
5. מומרים מפורסמים
א. שבתאי צבי
ב. שפינוזה ברוך
6. סיכום העבודה
7. ביבליוגרפיה

מקורות:

אטקס ע., "משפחה ולימוד תורה בחוגי הלומדים בליטא במאה הי"ט", ציון, נ"א, תשמ"ו, עמודים 106-87.
אליאב מרדכי, החינוך היהודי בגרמניה בימי ההשכלה והאמנסיפציה, ירושלים תשכ"א.
אליאב מרדכי, בימי ההשכלה והאמנסיפציה, ירושלים, תשכ"א.
ברנאי י., "לתולדות השבתאות ומקומה בחיי היהודים באימפריה העות'מנית", פעמים, 1979, 3.
בונפיל ראובן, במראה כסופה, הוצאת מרכז זלמן שז"ר, ירושלים, 1994.
גולדברג יעקב, המומרים בממלכת פולין ליטא, הוצאת מרכז זלמן שז"ר, ירושלים, תשמ"ו.
גרץ צבי, דברי ימי ישראל, הוצאת מעריב, תל-אביב, תשט"ו.
דובנוב, ש, דברי ימי עם עולם, ירושלים, תשכ"ב.
דינור בן ציון, במפנה הדורות, כרך א', ירושלים 1955.
האובן (נבו) יוסף, על אודות היהודים, הוצאת אקדמון, ירושלים, 1990.
היילפרין ישראל, בית ישראל בפולין , ירושלים, תש"ח.
ויינריב דב ,מחקרים בתולדות הכלכלה והחברה של יהודי פולין, ירושלים, 1939.
וירשובסקי ח., "אידיאולוגיה שבתאית של המרת המשיח", ציון, 1938.
יעקובוביץ עימנואל, הרפואה והיהדות, מוסד הרב קוק, ירושלים, תשכ"ו.
לוין אביתר, "הערות על הציות לחוק על פי המאמר התיאולוגי מדיני לשפינוזה", עיון, תשל"ט.
סנדרס מרים, המומרים באיטליה במאה הט"ז, יחסם ליהודים וליהדות בהלכה ובמעשה, אוניברסיטת בר אילן, תשמ"ה.
קדר ב"ז, "המשכיות וחידוש בהמרה היהודית בגרמניה של המאה השמונה עשרה", בתוך פרקים בתולדות החברה היהודית בימי הביניים ובעת החדשה, ירושלים, תש"ם.
קלויזנר י., וילנא בתקופת הגאון, ירושלים, תש"ב.
G.D. HUNDERT, "JEWISH CHILDREN AND CHILDHOOD IN EARLY MODERN EAST CENTRAL EUROPE", IN D. KRAEMER (ED.), THE JEWISH FAMILY, N.Y. 1989.
LEWIN ISSAC, THE JEWISH COMMUNITY IN POLAND, N.Y. 1906.

תגים:

המרת · מומרים · ברוך · צבי · שבתאי · אשכנז · המרה · שפינוזה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מומרים באירופה במאות 17-18", סמינריון אודות "מומרים באירופה במאות 17-18" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.