היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 69519
כיצד משפיעים אמצעי התקשורת על הילדים בחברה?
4,495 מילים (כ-14 עמ'), 11 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 65081
סקירת התהפוכות שחלו בנושא המשפחה ב-40 השנים האחרונות וכיצד תרמה מהפיכת המידע, התקשורת והטכנולוגיה לשינויים אלו.
5,895 מילים (כ-18 עמ'), 18 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 62824
כיצד רואים שופטים ואנשי משפט בישראל את הסיקור התקשורתי בנושאי משפט.
8,067 מילים (כ-25 עמ'), 32 מקורות, 386.95 ₪
עבודה מס' 67921
ניתוח של התקשורת בשלוש מדינות מוסלמיות - איראן, סוריה ועיראק.
19,082 מילים (כ-58.5 עמ'), 22 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 23135
עבודה זו מעלה את הטענה כי התקשורת בישראל מנוהלת כמונופול המתואם בין אנשיו באופן קרטלי ולוקה בניגוד אינטרסים
3,394 מילים (כ-10.5 עמ'), 17 מקורות, 265.95 ₪
עבודה מס' 69321
ניתוח תוכן של תוכניות ילדים בימים אלה ותוכניות בעבר.
9,240 מילים (כ-28.5 עמ'), 13 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 50715
בחינת תפיסתם הסובייקטיבית של מתבגרים שניסו להתאבד באמצעות ראיונות.
5,648 מילים (כ-17.5 עמ'), 60 מקורות, 276.95 ₪
עבודה מס' 62832
סיקור העיתונות בפרשת המעילה בבנק למסחר.
6,600 מילים (כ-20.5 עמ'), 23 מקורות, 350.95 ₪
עבודה מס' 63313
ניתוח תוכני של ארבעה אירועים.
8,908 מילים (כ-27.5 עמ'), 30 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100