היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 65702
סקירה כללית של תופעת האלימות במשפחה כלפי ילדים בשנים האחרונות.
2,164 מילים (כ-6.5 עמ'), 8 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 67936
סקירה של ההיבטים המשפטיים של אלימות כלפי בע"ח.
17,965 מילים (כ-55.5 עמ'), 38 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 64281
האם קיימים הבדלים בעמדות בין המינים ביחס לתופעת האלימות כלפי נשים.
3,206 מילים (כ-10 עמ'), 7 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 68150
האם מדינת ישראל מטפלת ככל האפשר כלפי אלימות נגד נשים בתחומי חקיקה, אכיפה ומשאבים בין השנים 1989-2009?
15,619 מילים (כ-48 עמ'), 22 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 62751
סוגי אלימות וסקירת נתונים ומחקרים בנושא.
3,472 מילים (כ-10.5 עמ'), 12 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 65124
התמודדות הצוות הרפואי במלר"ד עם נשים שחוו אלימות.
3,449 מילים (כ-10.5 עמ'), 2 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 65822
התעללות מינית בילדה עם פיגור שכלי.
3,699 מילים (כ-11.5 עמ'), 11 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 62721
סקירת מחקרים ונתונים.
6,218 מילים (כ-19 עמ'), 27 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 67924
סקירת מחקרים בנושא ומחקר כמותי שנערך על מדגם של צוות רפואי.
9,284 מילים (כ-28.5 עמ'), 25 מקורות, 423.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100