היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 100
עבודה מס' 70328
סקירה עיונית על אופן ההשפעה של אחריות חברתית תאגידית על המוטיבציה בקרב העובדים.
7,088 מילים (כ-22 עמ'), 26 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 50101
האחריות החברתית של המפקדים,(מנהלים בצה"ל),בשדה הקרב וביום יום. האחריות המוסרית והקוד האתי בזמן מלחמה ובשלום.
8,000 מילים (כ-24.5 עמ'), 13 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 21141
סקירת אחריותו של רופא ביחס לחולה. בדיקת הבעיות האתיות ברפואה (ניסויים, הפלה, המתת חסד, טיפול כפוי) והשוואת ישראל ביחס לעולם.
10,450 מילים (כ-32 עמ'), 19 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 67712
האחריות החברתית בהיבט הסביבתי של חברות וולוו והונדה, תוצאות פעילותיהן והשוואה ביניהן.
1,703 מילים (כ-5 עמ'), 2 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 69255
עבודה תיאורטית-עיונית שמטרתה לבחון אספקטים של האחריות החברתית והשפעותיה על הארגון וסביבתו.
6,898 מילים (כ-21 עמ'), 13 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 50863
השפעת משתנה המין על רמת המוסריות\האתיות העסקית של המנהל\מנהלת: סקירה נרחבת וניתוח של מחקרים שנעשו בנושא זה.
10,428 מילים (כ-32 עמ'), 26 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 23026
דיון בנושא של שחיתות ציבורית ובעובדים החושפים שחיתויות ונפגעים עקב כך. טענת העבודה היא שיש צורך בהגנה חוקתית על אנשים אלה.
12,511 מילים (כ-38.5 עמ'), 6 מקורות, 494.95 ₪
עבודה מס' 66942
התפתחות הרעיון בעולם ובישראל כתוצר "גלוקאלי", המגלם בתוכו השפעות גלובליות כמו גם לוקאליות.
2,629 מילים (כ-8 עמ'), 12 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 67997
הסוגיות הסביבתיות עימן החברה מתמודדת, הביצועים שלה בתחום זה, בהשוואה לביצועים של חברת מאזדה.
2,249 מילים (כ-7 עמ'), 3 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 100