היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 15
עבודה מס' 70225
האם קיים הבדל בין אובדן אב לאובדן אם? מהו ההבדל המגדרי בסוגיית האובדן? מהם הקשיים הניצבים בפני היתום בגיל הרך? ומהן דרכי ההתמודדות בתהליך שיקום ההסתגלות למציאות החדשה?
10,371 מילים (כ-32 עמ'), 35 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 51063
בחינת ההיבטים השונים של אובדן פרינטלי (הפלה בשלבי ההריון השונים).
6,602 מילים (כ-20.5 עמ'), 30 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 66843
תיאור וניתוח תגובת החברה הישראלית לאובדן מנהיגותו של שרון.
4,269 מילים (כ-13 עמ'), 10 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 64556
סמינריון הסוקר את הנושא תוך התמקדות בהשלכות אובדן אם על תפיסת האמהות על ידי בנותיהן.
12,980 מילים (כ-40 עמ'), 18 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 62226
בדיקת ההשפעה באמצעות שני שאלונים.
11,129 מילים (כ-34 עמ'), 22 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 68806
מחקר איכותני של 10 תמונות מהאירוע.
6,697 מילים (כ-20.5 עמ'), 12 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 62919
בחינת מושג הנשיות, תכונות נשיות וגבריות וניתוח פרסומות.
9,172 מילים (כ-28 עמ'), 25 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 63940
אובדן ושכול בחברה הישראלית שלאחר מלחמת ששת הימים, הנצחה לאומית ופולחן החלל הגיבור.
1,665 מילים (כ-5 עמ'), 5 מקורות, 143.95 ₪
עבודה מס' 63738
ההבדל בקבלה בהשלמה ובהתמודדות של הורים עם אובדן בניהם.
6,499 מילים (כ-20 עמ'), 21 מקורות, 482.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 15