היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 45
עבודה מס' 61256
מחקר התנהגות צרכנים בקניית שעון "סווטש".
4,210 מילים (כ-13 עמ'), 3 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 65170
כיצד משפיעים על הצרכן הוריו, ילדיו, ושאר בני משפחתו האחרים על החלטות הרכישה.
6,350 מילים (כ-19.5 עמ'), 6 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 50482
סקירת התיאוריות השונות לגבי התנהגות האדם כצרכן של מוצרם-הגורמים לקניה, השיקולים השונים וחשיבותם לגבי נושא השיווק.
4,352 מילים (כ-13.5 עמ'), 4 מקורות, 191.95 ₪
עבודה מס' 50264
מטרת מחקר זה היא לאתר מאפיינים של צרכני המזון המהיר והמניעים אותם, במטרה להציע טקטיקות להגדלת רווחים.
6,305 מילים (כ-19.5 עמ'), 27 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 70159
סקירה של מספר מחקרים בנושא.
2,119 מילים (כ-6.5 עמ'), 5 מקורות, 277.95 ₪
עבודה מס' 70495
האם יש קשר חיובי בין תפיסות של אדם את הזהות-החברתית שלו המוגדרת על-ידי מוצר לבין חדשנות ומובילות דעה באותו המוצר?
6,168 מילים (כ-19 עמ'), 15 מקורות, 219.95 ₪
עבודה מס' 67773
בחינת שלושה היבטים בחברה: צרכים והנעה, פילוח שוק וזיהוי שוק מטרה.
2,246 מילים (כ-7 עמ'), 0 מקורות, 229.95 ₪
עבודה מס' 69304
סקירת ספרות ובדיקה אמפירית באמצעות שאלון.
9,040 מילים (כ-28 עמ'), 20 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 50490
עבודה סוקרת בהרחבה את התיאוריות והמודלים השונים בנושא זה במסגרת השלבים שהגדירו וושברן וולאך.
7,576 מילים (כ-23.5 עמ'), 67 מקורות, 276.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 45