היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 61
עבודה מס' 68549
מחקר שבוצע באמצעות שאלונים.
2,071 מילים (כ-6.5 עמ'), 11 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 70225
האם קיים הבדל בין אובדן אב לאובדן אם? מהו ההבדל המגדרי בסוגיית האובדן? מהם הקשיים הניצבים בפני היתום בגיל הרך? ומהן דרכי ההתמודדות בתהליך שיקום ההסתגלות למציאות החדשה?
10,371 מילים (כ-32 עמ'), 35 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61111
מחקר הבא לבדוק דרכים לשמירת עובדים בבית אבות "המבריא".
14,827 מילים (כ-45.5 עמ'), 48 מקורות, 554.95 ₪
עבודה מס' 61214
בחינת ניצול הזמן הפנוי באוכלוסייה המבוגרת ובמיוחד את הפנאי של קשישות ואלמנות מתגוררות בדיור מוגן (בית אבות "המבריא" בכפר סבא).
8,031 מילים (כ-24.5 עמ'), 30 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 61586
עבודה הבוחנת עד כמה הושפעה שירת היין העברית מאחותה הערבית בכלל ועד כמה השפעה זו מתקיימת בין שירת היין של שמואל הנגיד לבין שירת היין של אבו נואס בפרט.
7,033 מילים (כ-21.5 עמ'), 9 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61279
דיון בפרשת בנות צלפחד שהיא הבסיס המשפטי לבעיית הירושה בנחלת אבות.
21,480 מילים (כ-66 עמ'), 19 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 60923
סקירה תאורטית בנושא הזקנה ותיאור החוויה.
2,803 מילים (כ-8.5 עמ'), 6 מקורות, 162.95 ₪
עבודה מס' 69646
האם בעקבות יציאת הנשים לעבודה החלו הגברים להיות מעורבים יותר בעבודות הבית והטיפול בילדים.
7,224 מילים (כ-22 עמ'), 6 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 60483
הסרטים "מייקל קולינס" ו"בשם האב" כמייצגי הסכסוך. תקשורת אובייקטיבית או מגויסת; סרטים היסטוריים או מניפולטיביים.
12,756 מילים (כ-39 עמ'), 26 מקורות, 373.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 61