היישום אינו מחובר לאינטרנט

נכונות לרכוש מניותיהם של בעלי מניות בחברה פרטית

עבודה מס' 070628

מחיר: 389.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מהי רכישת שליטה באמצעות איסוף מניות והאם ראוי לאפשר, להגביל או למנוע את ביצועה.

7,764 מילים ,37 מקורות ,2019

תקציר העבודה:

על מנת לענות על שאלת המחקר, ראשית נבחן את מטרות דיני החרות בחוק הישראלי וכיצד מתבעת בפועל קניית מניה. לאחר מכן נסקור בהרחבה האם על המחוקק להתערב בהסדרת רכישת שליטה בחברה בדרך של איסוף מניות, ואם כן - כיצד?
נבחן בהרחבה את השיקולים הכלכליים לרבות היעילות הכלכלית לרכשית מניות בחברה פרטית וכרקע לדיון נסקור את התייחסות המשפט המשווה לשאלות האמורות ואת המצב המשפטי הנוהג בישראל. הסקירה תבהיר את המחלוקת העמוקה שבין שיטות המשפט הן באשר לשאלת הצורך בקביעתן של נורמות תחיקתיות כופות אשר תתערבנה במהלכן של עסקאות איסוף ותסדרנה אותן, הן לגרסת המצדדים בהתערבות כזו, לגבי מהות ההסדר הרצוי. לאחר מכן נבחן את הצורך בהגנת המיעוט במקרה של איסוף, תוך ניתוח יחודו של האיסוף, מבחינת הסיכונים שהוא נושא בכנפיו לבעלי המניות בחברה, יחסית לדרכים האחרות לרכישת שליטה. כמו־כן נבדוק אם אי הסדרתו של תהליך האיסוף בחוק עתידה להבטיח את קיומן של עסקאות יעילות מבחינה כלכלית או שמא איפכא מסתברא - היא עלולה לעודד עסקאות בלתי יעילות כמו לדוגמא רכישת שליטה בדרך של איסוף מניות, ונרארה כיצד בתי המשפט והחקיקה מתמודדים עם תופעה זו.
לבסוף נסכם את העבודה ואביע את דעתי האישית וכיצד ניתן להתמודד עם תופעת של השגת שליטה בדרך של איסוף מניות.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. רכישה על פי סעיף 350 לחוק החברות. מה החוק הישראלי וסקירה כללית של מטרות דיני החברות
3. שיקולים כלליים להסדרת העברתה של שליטה בעסקה פרטית - יעילות, שיקולי צדק, חלוקת הפרמיה וכדומה.
4. איסור כללי על רכישת שליטה בדרך של איסוף מניות - על האיסור על השתלטות על חברות בדרך של רכישת מניות.
5. משפט משווה - ארצות הברית
6. מסקנות וסיכום.
7. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

החלק השביעי, לחוק החברות עוסק בהון החברה. החוק עצמו, ובדומה לו בפקודת החברות, לא הגדיר במדויק מהו הון החברה. כהגדרה כללית המשמעות המשפטית של הון החברה הנה ניירות הערך שהחברה מנפיקה (או יכולה להנפיק) למתאגדים בה בתמורה להשקעתם בחברה.
סעיף 350 לחוק החברות הינו סעיף מסגרת המשמש לביצוע מגוון רחב של הסדרים, ומהווה סעיף מסגרת לעניין רכישת המניות הנרכשות על ידי החברה וזאת במטרה להפוך את החברה מחברה ציבורית (אשר מניותיה אינן נסחרות בבורסה) לחברה פרטית.
בתי המשפט פירשו את סעיף 350 לחוק החברות בפס"ד כרמל השקעות כדלקמן: "סעיף 350 לחוק החברות החליף את סעיף 233 לפקודת החברות אשר נשאב לשיטת המשפט שלנו מן הדין האנגלי. אין הסעיף מוגבל, על פי לשונו או מטרתו, לחברות שנקלעו לקשיים ושימוש יכולות לעשות בו אף חברות סולבנטיות וכל זאת בהתאם לצרכים הכלכליים המשתנים בהתאם לרוח התקופה והנסיבות."(1)

תגים:

דיני חברות · הנפקה · בורסה · שוק ההון · מניות · רכישות · מיזוגים · שליטה · עסקים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "נכונות לרכוש מניותיהם של בעלי מניות בחברה פרטית", סמינריון אודות "נכונות לרכוש מניותיהם של בעלי מניות בחברה פרטית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.