היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–8] מתוך 8
עבודה מס' 62176
עבודה הבודקת האם כדאי לרכוש מניות חברת "אקטיויטי" לקראת ההנפקה הקרובה.
2,908 מילים (כ-9 עמ'), 3 מקורות, 349.95 ₪
עבודה מס' 62986
סקירת התנאים תוך התייחסות להנפקת אג"ח על ידי הרשות המקומית עצמה ולהנפקת אג"ח על ידי חברה עירונית למטרת מימון פרוייקט ספציפי.
3,065 מילים (כ-9.5 עמ'), 16 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 63190
בדיקה אמפירית למודלים של א-סימטריה באינפורמציה.
4,718 מילים (כ-14.5 עמ'), 12 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 61313
סקירת הנושא והצגת גיוס ההון באמצעות הנפקת ניירות ערך שהתבצע במפעל "פלרם".
9,440 מילים (כ-29 עמ'), 6 מקורות, 216.95 ₪
עבודה מס' 60050
עבודה תיאורטית המסקרת היבטים שונים בתהליך הנפקה .
15,921 מילים (כ-49 עמ'), 0 מקורות, 253.95 ₪
עבודה מס' 50956
סקירת החברה, מבנה ההון, חלוקת הדיבידנד, גיוס ההון, שווי החברה והשפעת גיוס ההון על פעילות החברה.
2,861 מילים (כ-9 עמ'), 0 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 51033
בחינת השיטות השונות והפרסומים המבססים שיטות אלה תוך קביעת התנאים ליישום בכל שיטה.
2,151 מילים (כ-6.5 עמ'), 0 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 10169
סקירת פעילות חברה ציבורית עד לתאריך הנפקת ני"ע, מבנה ההון,הון זר ועלותו,חלוקת דיבדנד,גיון ההון ומטרתו.
3,764 מילים (כ-11.5 עמ'), 7 מקורות, 252.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–8] מתוך 8