היישום אינו מחובר לאינטרנט

האתיקה המקצועית במשטרה

עבודה מס' 068484

מחיר: 326.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת השאלה האם המשטרה הינה גוף פרופסיונאלי העובד על פי כללי המוסר והאתיקה המקצועית.

8,475 מילים ,22 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

עבודת המשטרה הינה עבודה מורכבת והדבר בא לידי ביטוי בכך שהיא מתפרשת על מגוון רחב של תחומים. המשטרה אינה עוסקת רק במניעת הפשיעה, יתרה מכך מתוקף אחריותה לשמור גם על הסדר הציבורי ולשרת את הציבור בתחומים שונים, מלבד אכיפת החוק. מעבר לכך, על המשטרה להיות מקצועית בתחומה ולהכשיר את אנשיה לעבודה הייחודית אותה הם מבצעים (מנחם, 2000). אי לכך, היות והמשטרה הינה גוף פרופסיונאלי הנתון לפיקוח הציבור והשלטון, קיימים בה כללי אתיקה מקצועית, שעל חברי הארגון קיימת החובה לפעול על פיהם. למשטרה כארגון, קיימת תרבות המייחדת אותה והתרבות מתעצבת בהשפעת אופי עבודתם של השוטרים ואופייה המיוחד של המשטרה בישראל. תרבות זו הינה גורם היכול להשפיע על קיום/ אי קיום כללי האתיקה המקצועית הקיימים במשטרה, את זאת נבדוק בעבודה.
בפרק הראשון תינתן סקירה על מהות עבודת המשטרה, ייעודה ותפקידיה וכיצד מרכיבי עבודת המשטרה משפיעים על התפתחות העיסוק, לעיסוק פרופסיונאלי. בנוסף, נסביר מדוע קיים למשטרה צורך להיות גוף פרופסיונאלי, המכשיר באופן זה את עובדיו.
הפרק השני יגדיר מושגים מהותיים לנושא זה, שבעזרתם נוכל להבין את הבסיס לקיומה של האתיקה המקצועית. ההגדרות יכללו את המושגים הבאים: מערכת החוק, נורמות מוסר והקוד האתי. לאחר מכן נבהיר בהרחבה מהי "אתיקה" ו"אתיקה מקצועית". בסוף פרק זה יתקבל הקישור, כיצד בעצם אתיקה מקצועית הופכת את העיסוק לפרופסיונאלי.
הפרק השלישי יעסוק בגורמים העלולים להפריע ליישום של האתיקה המקצועית במשטרה. על כן, הפרק יתחיל בנתינת רקע על המאפיינים בעבודת המשטרה כשחלק בלתי נפרד ממאפייניה, היא כיצד השוטר תופס את תפקידו. ייבדק נושא שיקול דעתו של השוטר, שהינו גורם חשוב בעמידה בכללי האתיקה המקצועית של המשטרה, במיוחד כאשר מתוקף תפקידו של השוטר קיימים מקרים סבוכים המחייבים הפעלת שיקול דעת. גורמים אלו, יש באפשרותם מסיבות שיתבהרו בהמשך, להפריע להליך קיום כללי האתיקה המקצועית ולהפנמתם על ידי חברי הארגון. לפני שהעבודה תוכל לענות על שאלת המחקר, העבודה תסקור את תרבותה של המשטרה ותעמוד על עוצמתה וחשיבותה. על סמך כל זאת, תראה את החשיבות שבקיום כללי האתיקה המקצועית במשטרה.בסיכום העבודה תינתן התשובה לשאלת המחקר שהועלתה.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק 1:משטרה ופרופסיה
א. המשטרה ותכליתה
ב. הצורך של המשטרה להיות פרופסיה
פרק 2- משטרה ואתיקה: הגדרות
א. מושגים ואבחנות
חוק
נורמות מוסר
הקוד האתי
ב. אתיקה ואתיקה מקצועית
ג. אתיקה מקצועית שהופכת את העיסוק לפרופסיונאלי
פרק 3: הגורמים המפריעים ליישום האתיקה המשטרתית
א. מאפייני עבודת המשטרה ותפיסת תפקידו של השוטר
ב. התרבות הארגונית של המשטרה
ג. משטרה וכללי האתיקה
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

בספרות המקצועית העוסקת במקצוענות השוטר ישנו דיון נרחב על האתגרים שמעמידה החברה המודרנית בפני השוטר, ובעקבותיהם על המאפיינים הנדרשים ממנו על מנת למלא את תפקידו ביעילות (גורטלר, זלצר-דוידי, כרמלי ושמיר,2002)
התפיסה הקלאסית המסורתית של עבודת השוטר היא של "לוכד גנבים", הממוקד באכיפת החוק ובמאבק בפשיעה. פעילות זו מתבצעת בעיקר באמצעות פעילות מבצעית או חקירתית, הנעשית על ידי השוטרים לבדם. גישות אלטרנטיביות מציעות לראות במאבק בפשיעה ובשמירה על איכות החיים פעילות מערכתית, שבה תפקידו המרכזי של השוטר הוא להניע בצורה יזומה משאבים קהילתיים. תפיסה חדשה זו של עבודת השוטר מבטאת את התפתחות השיטור מ"עיסוק ל"פרופסיה" (גימשי,1997).

תגים:

קרימינולוגיה · משטרה · אתיקה · פרופסיה · סימניריון · ממשלה · שחיתות · שלטון · פשע · חוק · קוד אתי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "האתיקה המקצועית במשטרה", סמינריון אודות "האתיקה המקצועית במשטרה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.