היישום אינו מחובר לאינטרנט

רפורמת בכר והשפעותיה על הרכב החיסכון בצל המשבר הפיננסי

עבודה מס' 068039

מחיר: 326.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: כיצד השפיעו מסקנות ויישום הועדה על שינויים לטובה ולרעה בכלכלה הישראלית, תוך התייחסות לדעות של בכירים במשק לגבי הצלחת/כשלון יישום המסקנות.

13,866 מילים ,12 מקורות ,2009

תקציר העבודה:

רפורמת בכר נחשבה לנקודת תפנית בשוק הפיננסי בישראל, כשבמרכזה החיסכון הפנסיוני.
הרפורמה היתה צעד ראשון משמעותי בנסיון להקטין את הריכוזיות של המערכת הבנקאית בישראל.
לאור השינויים המהפכניים שבוצעו בחרנו לבדוק את השפעתם על הגופים במשק.
לשם כך ביצענו סקירה של הרקע לוועדה, סקירת מטרותיה תוך הצגת הבעיות המרכזיות איתן ביקשו להתמודד חבריה. לאחר מכן הצגנו את יישום המלצות הוועדה בחוק ואת השפעותיו בפועל. ניסינו לענות על השאלה האם וכיצד הושפע החיסכון הפרטי משינויים אלו הן מבחינת החוסך הפרטי והן מבחינת מנהלי החסכונות החדשים. בנוסף, ניסינו לאמוד את מידת הצלחת הרפורמה לענות על המטרות שהוצבו ע"י מחבריה. שאלות אלו מתחדדות נוכח המשבר הפיננסי הפוקד את המשק הישראלי ושאר שווקי העולם. אספנו נתונים רבים ממגוון מקורות כדי לחוות דעה לפי פרמטרים מסויימים כגון גובה דמי ניהול, חלוקת האשראי לסקטור העסקי וכו'. הממצאים אינם חד משמעיים, והשינוי המיוחל לא התרחש כמצופה עד עתה. חלק מהאשמה נופל על המחוקק שלא אימץ את מלוא ההמלצות ולעיתים הקהה את השפעתן, ובחלקה נופלת האשמה על חברי הוועדה שלא נתנו מענה מלא לכל הכשלים והבעיות הצפויים. למרות זאת נחלה הוועדה הצלחה במספר ערוצים ופתחה את הדרך לרפורמות נוספות.

תוכן עניינים:
תקציר
1. רקע
1.1 מערכת הבנקאות בישראל
1.2 קופות גמל וקרנות נאמנות
1.3 חיתום
1.4 ביטוח
1.5 סיכום
2. מטרות
2.1 צמצום הריכוזיות והגברת התחרות
2.2 מניעת ניגודי עניינים
3 . עיקרי המלצות וועדת בכר
3.1 מערכת הבנקאות
3.2 חיתום
3.3 הסדרה, פיקוח ואכיפה
3.4 מודל ייעוץ ושיווק
3.5 תגמול יועצים
3.6 ייעוץ ומכירה של מוצרי ביטוח ופנסיה על ידי תאגידים בנקאיים
3.7 צעדים משלימים
4. ישום
4.1 ביטויי היישום בפועל
5. השפעת ועדת בכר על הרכב החיסכון הפרטי
5.1 החיסכון לטווח קצר
5.2 קרנות נאמנות
5.3 חיסכון פנסיוני
5.4 השלכות
6. ועדת בכר לאור המשבר
6.1 הציבור
6.2 מערכת הבנקאות
6.3 הפיקוח על שוק ההון - רגולציה
7. סיכום
8. ביבליוגרפיה
נספחים

קטע מהעבודה:

מקובל לתאר את שוק ההון כמקום המפגש בין היחידות החוסכות לבין היחידות המשקיעות במשק. תפקידם של המתווכים הפיננסיים הפועלים בשוק ההון, הוא להוות חוליית אמצע המתווכת בין אותן יחידות, באופן שיבטיח לחוסכים תשואה עבור נכונותם לדחות את השימוש במקורות, ושיעמידם לרשות המשקיעים המבקשים לעשות בהם שימוש. בהיות ההון הפיננסי תשומה חשובה ביותר לפעילות המשק, הן במגזר העסקי והן עבור הפרטים, ברור כי למתווכים הפיננסיים מקום מרכזי בפעילות הכלכלית, ותפקודם היעיל הוא תנאי הכרחי למיצוי פוטנציאל הצמיחה.
תפקוד יעיל נובע בראש ובראשונה מקיומה של תחרות ומערכת חוקים ותקנות המסדירות מצב זה. השוק הפיננסי הישראלי מאופיין בריכוזיות גבוהה. הריכוזיות בשוק ההון והכספים בישראל באה לידי ביטוי בהשתתפותם של מעט גופים בפעילות התיווך הפיננסי.

תגים:

ועדת בכר · בנקאות · מיסים · צמצום ריכוזיות · בנקים · הגברת התחרותיות · קופות גמל · קרנות נאמנות · השקעות · פנסיה · חיסכון פנסיוני

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "רפורמת בכר והשפעותיה על הרכב החיסכון בצל המשבר הפיננסי", סמינריון אודות "רפורמת בכר והשפעותיה על הרכב החיסכון בצל המשבר הפיננסי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.