היישום אינו מחובר לאינטרנט

דו"ח ועדת בכר והשפעותיה על תמהיל ההשקעות ושוק ההון

עבודה מס' 066303

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת דו"ח ועדת בכר, ניתוח, בחינת השפעותיו על שוק ההון מנקודת מבט ב-2007.

4,798 מילים ,10 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

בחודש אפריל 2004 מינה שר האוצר צוות עבודה בין-משרדי, בראשות מנכ"ל משרד האוצר ד"ר יוסי בכר, בכדי שימליץ על הפעולות הדרושות בכדי לבסס מבנה תחרותי בשוקי ההון והכספים בישראל. צוות העבודה כלל את נציגי כל הרשויות האחראיות להסדרה ולפיקוח של פעילות שוק ההון בישראל, ובכלל זה - משרד האוצר, בנק ישראל, הפיקוח על הבנקים, רשות ניירות ערך, רשות הגבלים עסקיים ומשרד המשפטים.

מטרת ההמלצות המפורטות בדו"ח היא להביא, תוך מספר שנים, להפחתת הריכוזיות המאפיינת את שוק ההון ולצמצום ניגודי העניינים המובנים בפעילותם של הגופים הפועלים בו. להערכת הצוות, המדובר בשלב ראשון וחיוני בפתיחת שוק ההון לתחרות, שתתרום ליעילות בפעילות המשקית הריאלית, תהווה גורם מרכזי בהאצת הצמיחה ותביא לגידול ברווחת הציבור .

צוות הוועדה לא פעל בחלל ריק ובמקביל להמלצותיו החלו רפורמות שונות בשוק ההון כגון מכירת קרנות הפנסיה החדשות, צמצום היקף אגרות החוב, וכן השוואת שיעורי המס בין ני"ע המקומיים לזרים.
הצוות שהוקם ברשותו של ד"ר יוסי בכר לא עסק במחקר והסתמך על וועדות קודמות ומסקנותיהן, כוחו של הצוות הוא בבחינת הממצאים השונים וריכוזם כתוצאה מהיותו רב גוני אך מקצועי בכל התחומים הנושקים ומעורבים בשוק ההון.

תוכן העניינים:
1. ועדת בכר, כללי
1.1 שוק ההון-רקע
2. המלצות ועדת בכר
2.1 המלצות הוועדה לעניין קופות גמל וקרנות נאמנות
2.2 המלצות הועדה לעניין חקיקה
3. שוק הפיננסים וקרנות נאמנות בישראל- כללי
4. הרכב סלי הקרנות
5. מיסוי קרנות נאמנות -שינויים לצד ועדת בכר
6. שיקוליו של משקיע פרטי לאור הרפורמה
7. קרנות נדל"ן- REIT
8. יישום הרפורמה הלכה למעשה
9. רפורמת בכר, המספרים
10. רשימה ביבליוגרפית

הערת מערכת: בעבודה לא צויינו מראי מקום.

קטע מהעבודה:

שוק ההון מתאפיין בריכוזיות רבה של הפעילויות הפיננסיות בידי הבנקים הגדולים, (לאומי ופועלים) כאשר ריכוזיות זו אינה מסתכמת בפעילויות בנקאיות מסורתיות אלא נשרכת לאורך שוק ההון כולו. הבנקים משמשים כבעלי הקרנות ומשוקיהם, כך מתאפיין שוק ההון הישראלי בניגודי אינטרסים צורמים במיוחד בין תפקידיהם של הבנקים ראשית כמשקיעים ולאחר מכך כמתווכים של הציבור אל שוק ההון.
המסקנות העולות מהטבלות דלעיל אינן נוגעות לתחום הבנקאות בלבד וניתן למצוא ריכוזיות גם בתחום הפנסיה והביטוח, ריכוזיות זו אינה בעוצמה הדומה לזו של המערכת הבנקאית אך נובעת מסיבות דומות.

תגים:

קרנות נאמנות · בורסה · השקעות · רפורמה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "דו"ח ועדת בכר והשפעותיה על תמהיל ההשקעות ושוק ההון", סמינריון אודות "דו"ח ועדת בכר והשפעותיה על תמהיל ההשקעות ושוק ההון" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.