היישום אינו מחובר לאינטרנט

אחריות תאגידית בחברת מטרנה

עבודה מס' 066762

מחיר: 483.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: אתיקה בעסקים וגיבוש של קוד אתי בחברת מטרנה, תוך התייחסות לדילמות מוסריות בהן נתקלת החברה בפעילותה העסקית ודרכי התמודדות.

4,391 מילים ,5 מקורות ,2008

תקציר העבודה:

אתיקה בעסקים וגיבוש של קוד אתי לחברות עסקיות הינם מהנושאים ה"חמים" בהם עוסקים מנהלים, דירקטורים, עיתונאים ואנשי אקדמיה רבים. בעבודה זו אסקור את התנהלותה של חברת מטרנה מול בעלי העניין שלה, אציג דילמות מוסריות בהן נתקלת החברה בפעילותה העסקית ואת המנגנונים באמצעותם היא מתמודדת בפתרון דילמות אלו וכן אדון בסוגיית גיבוש קוד אתי בחברה, אשר כיום מתפקדת בלעדיו.
פרימן (1984, מתוך Hartman, 2002) טוען כי בעלי העניין כולם ולא רק בעלי המניות הינם גורמים מכריעים להתנהלות ולהצלחת הארגון. מטרנה מיישמת תפיסה זו הלכה למעשה. כחברה בת של קבוצת מוצרי מעברות, פועלת מטרנה תחת מטריית הפיקוח של הקבוצה בכל הנוגע להתנהלותה האתית והמוסרית והיא כפופה לתהליכים המתבצעים בחברה האם בגישתה מול בעלי העניין. עיקר הסוגיות האתיות והמוסריות עולות בהתנהלות החברה בתחום השיווק. כנציגה רפואית של החברה, הכפופה למחלקת השיווק, אתייחס בהמשך עבודה זו לסוגיות אתיות ומוסריות בהיבטים אלו של החברה, תוך הדגמת מערכת היחסים והציפיות המתקיימת בין החברה לכלל בעלי העניין שלה: הפנימיים, המקושרים והחיצוניים.
כמו כן, בחברת מטרנה לא הונהג מעולם קוד אתי, ואולם, התנהלותה מול בעלי העניין שלה מצביעה על שאיפה ברורה של החברה ליישום ניהול מוסרי שהוא מעבר לדרישות החוק היבש. כיום, למעשה, מתנהלת מטרנה כמו ממשלת ישראל - תחת חוקי יסוד אך ללא חוקה.
בבואה לגבש את הקוד האתי שלה חייבת חברת מטרנה להתייחס לכלל בעלי העניין של החברה ובפרט, אך לא רק, לבעלי העניין אשר להם ההשפעה הגדולה ביותר על יתרונה היחסי וכושר הישרדותה העסקי של החברה: הלקוחות, העובדים ומשרד הבריאות.
כמו כן, תהליך הגיבוש של הקוד האתי חייב לכלול את העובדים עצמם, מכל הדרגים, שכן רק בדרך זו, יגברו הסיכויים שהעובדים יזדהו עם הערכים הכתובים בקוד ויקיימו את הנאמר בו מתוך תחושה של שותפות והבנה ולא בדרך של כפיה.
הטמעת הקוד בחברה תיעשה באופן הדרגתי ומתוך החברה כלפי חוץ - עובדי החברה תחילה, לאחר מכן בעלי העניין המקושרים ולבסוף בעלי העניין החיצוניים.

מטרת העבודה היא לבחון את התנהלותה האתית של חברת מטרנה והתייחסותה לבעלי העניין של החברה, בכלל זה בעלי העניין החיצוניים, הפנימיים והמקושרים ולהבין כיצד מיישמת החברה נושאים של אחריות תאגידית ואתיקה בפעילותה העסקית.
כמו כן נועדה העבודה לבחון האם קיים בחברה קוד אתי מוסכם ואם לאו כיצד ניתן לגבש קוד אתי תחת התנהלותה האמביוולנטית של מטרנה מול בעלי העניין שלה.

תוכן העניינים:
-רקע - הצגת הארגון
-התנהלות החברה מול בעלי העניין הפנימיים
בעלים ודירקטוריון
הנהלה
עובדים
-התנהלות החברה מול בעלי העניין המקושרים
לקוחות
לקוחות הביניים
הלקוחות הסופיים
יישום מודל קבלת החלטות בהתנהלות מול הלקוחות הסופיים
ספקים
-התנהלות החברה מול בעלי העניין החיצוניים
משרד הבריאות
מתחרים
-הקוד האתי
בניית קוד אתי
לקוחות
עובדים
משרד הבריאות
הטמעת הקוד האתי
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

קוד אתי הוא מסמך שיטתי, הנותן תוקף כתוב ומחייב לערכים ועקרונות מוסריים בארגון ויישומם לכללי התנהגות ספציפיים, המחייבים את הבעלים, העובדים ומנהלים בארגון בכל הרמות לעבוד לפיהן (אקשטיין, 1996).
בהיבט העתידי, עסקים ופירמות באשר הם, לא יוכלו לשרוד ללא קודים אתיים, ומי שלא ישכיל לפעול לפי החוקים המקובלים בכפר הגלובלי, יישאר מחוצה לו, או יפגר אחרי אחרים ומכאן חשיבותו של גיבוש קוד אתי בארגון.

תגים:

בעלי · עניין · קוד · אתי · אתיקה · מוסר · אחריות · תאגידית · מודל · קבלת · החלטות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אחריות תאגידית בחברת מטרנה", סמינריון אודות "אחריות תאגידית בחברת מטרנה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.