היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 17
עבודה מס' 66785
ניתוח הארגון ובחינת שלושה היבטים של אחריות תאגידית.
11,673 מילים (כ-36 עמ'), 74 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70328
סקירה עיונית על אופן ההשפעה של אחריות חברתית תאגידית על המוטיבציה בקרב העובדים.
7,088 מילים (כ-22 עמ'), 26 מקורות, 549.95 ₪
עבודה מס' 67160
בחינת החברה "כלל חברה לביטוח" ודרכי התמודדותה עם נושא אחריות תאגידית וקוד אתי.
6,955 מילים (כ-21.5 עמ'), 23 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 69597
ניתוח רשת בתי הקפה "סטארבקס" בהיבט של אחריות תאגידית.
4,641 מילים (כ-14.5 עמ'), 22 מקורות, 665.95 ₪
עבודה מס' 63235
פעילות החברה בהתייחס ל . CSR
3,913 מילים (כ-12 עמ'), 7 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 66032
הצגת מספר דילמות מוסריות בארגון, ובחינת דילמה לפי מודל להחלטות אתיות.
3,813 מילים (כ-11.5 עמ'), 9 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 66762
אתיקה בעסקים וגיבוש של קוד אתי בחברת מטרנה, תוך התייחסות לדילמות מוסריות בהן נתקלת החברה בפעילותה העסקית ודרכי התמודדות.
4,391 מילים (כ-13.5 עמ'), 5 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 67743
בחינת האתיקה והאחריות התאגידית תוך התמקדות בנושא איכות הסביבה.
4,142 מילים (כ-12.5 עמ'), 11 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 69609
העבודה בוחנת את אסטרטגיית האחריות התאגידית - המורכבויות שביישומה, היתרונות הגלומים בה, והאם ניתן למנף אותה להשגת יתרון תחרותי בר קיימא עבור פירמה.
3,402 מילים (כ-10.5 עמ'), 9 מקורות, 144.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 17