היישום אינו מחובר לאינטרנט

האתיקה, האחריות תאגידית והקוד האתי בחברת HP Scitex

עבודה מס' 066785

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח הארגון ובחינת שלושה היבטים של אחריות תאגידית.

11,673 מילים ,74 מקורות ,2008

תקציר העבודה:

עבודה זו בחנה את האתיקה, האחריות תאגידית והקוד האתי הקיימים בארגון HP Scitex (להלן HPS), אשר נרכש לפני כשנה וחצי על ידי ארגון HP.
פרק המבוא דן בהגדרות של אתיקה, אתיקה עסקית, אתיקה מקצועית, אחריות תאגידית וקוד אתי.
חלק א' כלל את הצגת הארגון, ניתוח כלל בעלי העניין של הארגון, ויישום המודלים של מודל הבעלים ושל מודל בעלי העניין.
חלק ב' כלל ניתוח של שלושה היבטים של אחריות תאגידית:
1. איכות הסביבה - התמודדות הארגון המייצר מדפסות הפועלות עם דיו סולבנטי הנחשב כדיו רעיל, עם הצורך בשמירה על איכות הסביבה.
2. פעילות חברתית תאגידית - התייחסות הארגון לקהילה ולחברה.
3. ניהול על פי ערכים - גישת ניהול חדשה הטוענת שערכים מניעים את העובדים.
ההתמקדות בסעיף זה הייתה על היבט של איכות הסביבה, בגלל החשיבות והמודעות שקיימת היום לנושא איכות הסביבה. בנוסף, מענה להיבט של איכות הסביבה, יאפשר מענה לבעיה חשובה לא פחות, שהינה פגיעה בעובדים בעקבות השימוש בדיו רעיל.
ההתמקדות כללה את תיאור ההיבט מבחינה ארגונית, ריסון פנימי, ריסון חיצוני, ניתוח בהתאם לקבלת החלטות (מוסריות ואתיות) ו- Benchmarking מול ארגון Vutek שהינו החלוץ בתחום הפעילות של ארגון HPS.
המסקנה הנובעת מניתוח היבט איכות הסביבה באמצעות המודל לקבלת החלטות, מדברת על פתרון מקיף בעל שלושה שלבים:
1. פתרון לטווח הקצר - השקעה בחינוך השוק לעבור לשימוש בדיו Low-solvent, הנחשב לפחות מזיק בהשוואה לדיו הסולבנטי.
2. פתרון לטווח הבינוני - מאמץ פיתוחי של מדפסות הפועלות עם דיו על בסיס UV, הנחשב לפחות מזיק בהשוואה לכלל סוגי הדיו הסולבנטי.
3. פתרון לטווח הארוך - מאמץ פיתוחי על מנת לפתח מדפסות הפועלות על בסיס מים שאינו מזיק לסביבה ולעובדים.
חלק ג' דן בקוד האתי הארגוני הכולל ניתוח על פי היבטים של:
1. מודעות בעלי העניין של הארגון לקוד האתי.
2. מידת האפקטיביות של הקוד.
3. המלצות לשיפור.
המסקנה הנובעת מניתוח הארגון מצביעה על כך, שעל מנת שהארגון יוביל את השוק בחדשנות וגם עם התחשבות בעובד ובסביבה, עליו לפעול בהקדם ולפתח מדפסות שאינן מזיקות לעובד ולסביבה. בנוסף, על הארגון לפעול לכך שתוכנית האתיקה תהיה אפקטיבית.

תוכן העניינים:
מבוא
הצגת ארגון - HP Scitex
הגדרות
חלק א'
1. הארגון
1.1. הצגת הארגון
1.2. פעילויות הארגון
1.3. הסביבה התחרותית
1.4. אסטרטגיה עסקית
1.5. מבנה ארגוני
1.6. אוכלוסיית הארגון
2. בעלי עניין
3. יישום המודלים
3.1. מודל הבעלים
3.2. מודל בעלי העניין
3.3. מודל בעלי העניין מול מודל הבעלים בארגון HPS
חלק ב'
1. היבטי אחריות תאגידית
1.1. איכות הסביבה
1.2. פעילות חברתית תאגידית
1.3. ניהול על פי ערכים MPV
2. התמקדות בהיבט איכות הסביבה
2.1. שיקולים לבחירה
2.2. תיאור ההיבט מבחינה ארגונית
2.3. ריסון פנימי
2.4. ריסון חיצוני
2.5. ניתוח לפי מודל לקבלת החלטות מוסריות
2.6. ניתוח לפי מודל לקבלת החלטות אתיות
2.7. Benchmarking
חלק ג'
1. קוד אתי
1.2. הקוד האתי ובעלי העניין
סיכום, מסקנות והמלצות
ביבליוגרפיה
נספחים

קטע מהעבודה:

אתיקה - Ferrell & Freadrich (1997), טוענים שאתיקה הינה כלי עזר להטמעתה של תרבות התנהגותית רצויה. לטענת יזרעאלי וזהר (2000), אתיקה מכתיבה מה ראוי לעשות גם במסגרת תפקידו ובמסגרת חברותו של האדם בקבוצה מסוימת, וגם במסגרת השתייכותו לתרבות ולחברה הכללית. Carroll & Buchholtz (2004), מגדירים אתיקה כדיסציפלינה הבוחנת את התנהגותו של הארגון בהקשר של תפקוד מוסרי. בוקשפן וכשר (2005), מגדירים זאת כתפיסה סדורה בדבר התנהגות הראויה במסגרת הארגון. שפלר (2006), מגדיר אתיקה כמושג בפילוסופיה המתאר את תורת המוסר ואת תורת המידות הטובות, וכן את העיון הפילוסופי בשאלות מוסר.

תגים:

אחריות תאגידית · מודל הבעלים · מודל בעלי עניין · איכות הסביבה · פעילות חברתית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "האתיקה, האחריות תאגידית והקוד האתי בחברת HP Scitex", סמינריון אודות "האתיקה, האחריות תאגידית והקוד האתי בחברת HP Scitex" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.