היישום אינו מחובר לאינטרנט

קבלת החלטות- תוכנית ההתנתקות ע"פ תיאורית עיוותי תפיסה

עבודה מס' 066752

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח חמשת עיוותי התפיסה, על פי ג'רביס, בתכנית ההתנתקות שיזם אריאל שרון.

8,651 מילים ,19 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

תכנית ההתנתקות נולדה בפברואר 2004 ועמדה במרכז ויכוח פוליטי סוער על משמעות המהלך ועל הסיכויים והסיכונים הגלומים בו.ההתנגדות העזה נבעה גם מהצהרותיו של ראש הממשלה דאז, אריאל שרון בטרם היבחרו שעמדו בניגוד מוחלט לעמדתו בתקופת ההתנתקות. עיקרי התכנית היו כי ישראל תיסוג מרצועת עזה ומארבע התנחלויות בשומרון ותפנה משם את התושבים הישראליים ואת צה"ל באופן חד- צדדי (צור, 2006).

עיוותי תפיסה- כשמקבל ההחלטות מחליט כיצד עליו להתנהג עליו לנסות ולחזות כיצד יפעלו האחרים וכיצד ישפיעו מעשיהם על ערכיו. לפיכך הוא חייב לפתח לעצמו דימוי של האחרים. ואולם, דימוי זה עלול להתגלות בדיעבד כבלתי מדויק, מקבל ההחלטות עלול בשל כמה סיבות לתפוס במעוות הן את מעשי האחרים והן את כוונותיהם (ג'רביס,1976: 152-148).
ג'רביס רוברט (1976) מציע מספר אמצעי זהירות שעל ידם ניתן להפחית ככל האפשר את מספר הטעויות בקבלת ההחלטות.

כל המעיין במאמרו של מוניץ (2007) ייתן את תשומת ליבו למאמרה של אלן ריצ'רדסון (pp.127-147 1969Richrdson ,). במאמר זה יבחין על פני שכבת הדיון העליונה כי היא מבחינה בין תהליכי דמיון נשלטים ותהליכי דמיון בלתי נשלטים. בני אדם תופסים תהליכי דמיון באופן שונה מתפיסתם את המציאות. מאמרה של ריצ'רדסון מתאים לתיאורית עיוותי התפיסה של ג'רביס, על פי מאמרו של מוניץ (2007), כפי שאתאר בהמשך העבודה. ריצ'רדסון מוסיפה ואומרת כי ניתן לצמצם מעורבות זו, של תפיסות מהעבר. בהמשך העבודה אתאר כיצד תהליכי דימיון אילו השפיעו על מקבלי ההחלטות בתכנית ההתנתקות.

עבודתי עוסקת בשאלה האם בתהליך קבלת ההחלטות בתכנית ההתנתקות השפיעו עיוותי תפיסה על מקבלי ההחלטות, כך אוכל לדעת האם ההחלטה להתנתק הייתה איכותית או שגויה.

בכוונתי לסקור תשעה עשר מאמרים העוסקים הן בנושא תכנית ההתנתקות וקבלת ההחלטות בו והן בנושא עיוותי התפיסה, סקירה של מאמרים אלה היא על מנת להבין את התופעה לעומקה ולנסות לענות על שאלת העבודה.

בפרקים הראשונים לעבודה אנתח את הרקע ההיסטורי לגבי ההחלטה להתנתק וכן אציג במפורט את תיאורית עיוותי התפיסה של ג'רביס, שעליה אבסס את רוב רובו של ניתוח העבודה. לאחר מכן אציג כל עיוות בפני עצמו בהקשר הספציפי של תכנית ההתנתקות. בסוף העבודה אסכם ואסיק מסקנות לגבי שאלת המחקר, בהתחשב בכל המידע שאספתי.

תוכן עניינים
1. הקדמה
2.מבוא
3. רקע היסטורי של ההחלטה על ההתנתקות
1.3 מבנה אישיותו של שרון
4.שאלת מחקר
1.4 הגדרת השאלה והבהרתה
5. הצגת התיאוריה: עיוותי תפיסה
6. ניתוח תכנית ההתנתקות על פי תיאורית עיוותי תפיסה
7. הסיבה להעצמת העיוותים
8. סיכום ומסקנות
9. רשימה ביבליוגרפית

קטע מהעבודה:

"ראש הממשלה, אריאל שרון החזיק בהנחה כי אינטגרציה כלכלית ודמוגרפית עם הרשות תסכן את ישראל "(חסון,2005 :8-7). בהשערתו הראשונה, ג'רביס מניח שהנתונים והמידע שבידי מקבל ההחלטות מושפעים במידה רבה מהתיאוריה בה הוא מחזיק. תיאוריה זו לקוחה מניסיון העבר שלו ומתהליכי דמיון שעוברים עליו. ניתן לראות כי ראייתו של שרון את ההיבט הכלכלי הייתה אחוזה בתיאוריה שגויה או חלקית ולא ראתה את ההיבטים הביטחוניים והאישיים- מוסריים.על פי התיאוריה של ג'רביס, אריאל שרון יכול היה למנוע עיוות תפיסה זה, אם היה מכיר בכך שהוא נתון להשפעה בלתי נמנעת של התיאוריה בה הוא מחזיק.

תגים:

הינתקות · התנתקות · קבלת · החלטות · רוברט · ג'רביס · עיוותי · תפיסה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "קבלת החלטות- תוכנית ההתנתקות ע"פ תיאורית עיוותי תפיסה", סמינריון אודות "קבלת החלטות- תוכנית ההתנתקות ע"פ תיאורית עיוותי תפיסה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.