היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 13
עבודה מס' 66581
בחינת ההחלטה על גיוס מילואים עפ"י תיאורית עיוותי תפיסה של ג'רביס.
5,767 מילים (כ-17.5 עמ'), 13 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 61332
אישוש התיאוריה באמצעות מחקרים פסיכולוגיים שנערכו בעשורים שלאחר כתיבתה.
4,508 מילים (כ-14 עמ'), 10 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 63997
האם היו עיוותי תפיסה אצל מקבלי ההחלטות במלחמה זו.
1,711 מילים (כ-5.5 עמ'), 10 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 64888
האם מדיניות ההעדפה המתקנת בתחום תעסוקת ערביי ישראל מצליחה לתקן את עיוותי אפלייתם בתחום זה?
8,419 מילים (כ-26 עמ'), 22 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 70651
האם עדות מוקדמת מביאה לפגיעה בנאשם ולעיוות דין.
7,083 מילים (כ-22 עמ'), 20 מקורות, 249.95 ₪
עבודה מס' 61249
ניתוח האירועים על פי המודל הספיראלי.
7,676 מילים (כ-23.5 עמ'), 24 מקורות, 459.95 ₪
עבודה מס' 68978
סקירת האפשרויות והרציות של השימוש בעוולת לשון הרע כעילת תביעה במקרים של עיוות סימני מסחר מעוצבים בצורה פוגענית וזאת במסגרת תופעה חדשה הנפוצה בעיקר ברשת האינטרנט.
8,639 מילים (כ-26.5 עמ'), 65 מקורות, 574.95 ₪
עבודה מס' 66752
ניתוח חמשת עיוותי התפיסה, על פי ג'רביס, בתכנית ההתנתקות שיזם אריאל שרון.
8,651 מילים (כ-26.5 עמ'), 19 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 21282
סקירת העיוותים הכלכליים שהיו במערכת ואת המסקנות והמלצות הוועדה.
4,215 מילים (כ-13 עמ'), 10 מקורות, 181.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 13