היישום אינו מחובר לאינטרנט

התיאוריה הקווירית והתיאוריה הפמיניסטית

עבודה מס' 066548

מחיר: 556.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת ההיבט החקיקתי.

9,769 מילים ,55 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

כאשר נביט על התיאוריה הקווירית לעומת התיאוריה הפמיניסטית, נוכל לראות כי התיאוריה הפמיניסטית הליברלית, מתייחסת למאבק הפמיניסטי מנקודת המבט של הזכות לשוויון. אמנם לאשה יש זכויות מובנות בחוק, גם בהתמודדות מול הממסד הרבני, תוך הסתמכות על הגב של בג"צ. שוויון הזכויות לאשה שואב את עוצמתו מחקיקה ברורה, למשל סעיף 7 לחוק שיווי זכויות האשה, מחייב את בתי המשפט ואת בתי הדין הדתיים שלא להפעיל כל הוראת חוק המפלה לרעה את האשה(10). למרות האמור, בבחינת התכנים, ניתן למצוא קיפוח לאורך השנים, למרות שוויון מעמדן בחוק. שני המקרים, הן בתיאוריה הפמיניסטית והן בתיאוריה הקווירית, המגמה הינה ליצור תנאים של שוויון בין שונים.

נראה כי יסוד הבעיה המשפטית, בפער שבין התפיסה המקבלת כי לאדם באשר הוא - הטרוסקסואל או הומוסקסואל - זכויות בסיסיות שאותן יש לחייב דרך קבע. גישה זו מקבלת ומבינה את ההומוסקסואלים ברמה החברתית, אולם אינה מקבלת את ההיבטים הלגליים שהם שואפים אליהם, כמו הכרה בהיבטים פורמליים הנחוצים לבני קהילה זו. אחד התחומים המרכזים, המהווה אבן נגף בפני הומוסקסואלים ולסביות הינו היכולת להסדיר על פי חוק ובאורח מוכר חיי זוגיות ושיתוף בין בני הזוג. מה שניתן לקיים בקרב הזוגות ההטרוסקסואלים באמצעות הסכם נישואין, נבצר מבני אותו המין(11).

אמנם חלים שינויים בפסיקה ולאור ההכרה בזכות האימוץ על ידי בן הזוג במסגרת החד-מינית ופסק הדין בעניין רישום הנישואין, נדמה כי זכויותיהם של גייז בישראל מתקדמות ביותר כיום. למרות זאת אבקש להתייחס למכלול רצונותיהם של בני זוג מאותו מין, שטרם זכו ללגיטימציה ויוצרים קיפוח. ככל הנראה שיתעוררו בעתיד נושאים שונים וגם כיום, למרות פסק הדין בעניין רישום נישואין, עדיין נישואי בני זוג מאותו מין אינם מעוגנים בחוק ומוכרים, בעקבות פסיקת בג"צ האחרונה, רק כאשר הנישואין התקיימו במדינה אחרת ובשל כך התקבלו בישראל כעובדה מוגמרת. חוסר זה גורר בעקבותיו שרשרת בעיות. לא בכדי עולות מעת לעת סוגיות הקשורות לזכויות הנובעות מזוגיות, כשאלו נגרעות בשל היות בני הזוג מאותו מין.

הקיפוח העיקרי הינו ברמה העקרונית, כאשר המשפט אינו מכיר בבני זוג מאותו מין כ"משפחה" או כ"בני זוג". משום כך, למרות הפסיקות המתקדמות והיוצרות 'רוח מהפכנית' בתחומי המשפט הקווירי, הרי שבפועל זקוקים עדיין בני זוג מאותו מין להיאבק על זכויות שאצל בני זוג - גבר ואשה - מתקבלות באורח טרוויאלי. דוגמא לכך הינן פריווילגיות הניתנות לבעלי מעמד של זוג נשוי/משפחה/ידועים בציבור בחברות במועדונים שונים (מינויים) וכן ברכישת דירה. גם כדי להשיג את המעמד 'נשוי', צריך שלבני הזוג תהיה אפשרות כלכלית לכך והדבר מהווה קיפוח לעומת זוגות רגילים. פסקי הדין, המוגדרים כמהפכניים, מהווים תקדים חשוב, אולם בעבודתי זו אבקש לטעון, כי על פי דיני החוזים, דיני שטרות וחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו, ניתן להתייחס לכל מערכת יחסים בין שני בני אדם בגירים, שהינם בעלי שיקול דעת המאפשר להם לכרות ביניהם חוזה, כמערכת בין בני זוג, ובלבד ששני הנוגעים בדבר יצהירו כי זה רצונם.

עוד אטען, כי כשם שקיימת חקיקה בנושא שוויון זכויות הנשים, כך יש להחיל חקיקה מקיפה, המחילה את השיוויון גם על האחר והשונה, ובכך לכלול את הסביבה הקווירית כולה. חקיקה זו עשויה לעגן את מעמדו של הפרט, בנושא יחסיו עם הזולת במסגרת חברתית, ללא זכויות יתרות או חסרות. טענה זו נובעת דווקא מדברי שופט המיעוט, אלייקים רובינשטיין, אשר סרב לרשום בני זוג מאותו מין שנישאו בחו"ל. השופט רובינשטיין טען כי פקיד המירשם הינו סמל חברתי-ציבורי. בתור שכזה, טען רובינשטיין, המעמד מחייב הכרה מפורשת של המחוקק ולא די בפרשנות יצירתית של בית המשפט(13). בעבודה זו אבקש לראות את השוויון לשם השוויון בתוך המסגרות המשפטיות, דווקא כאשר השוויון הוא בין אנשים שאינם שווים זה לזה.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א: הזוגיות כחוזה
1.1. זכות יצירת הזוגיות על פי חוק יסוד: כבוד האדם וחירותו
1.2. זוגיות מול מוסד המשפחה כמושג משפטי
1.3. מהות הקשר בין שני אנשים כקשר חוזי
פרק ב: המצב היום
2.1. המצב המשפטי בישראל
2.2. התחליפים הקיימים כיום - יתרונות וחסרונות
פרק ג: השוויון והאיזון
3.1. מהות השוויון
3.2. הפליה
3.3. שוני רלוונטי בערך השוויון
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

חוק היסוד: כבוד האדם וחירותו מבטיח את זכויותיו של הפרט. זכויות אלו מקנות את יכולת הפעולה של הפרט מבלי שתיפגע פרטיותו. בכלל חוק זה (ס' 7) נקבע כי:
(א)כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו.
(ב)אין נכנסים לרשות היחיד של אדם שלא בהסכמתו.
(ד)אין פוגעים בסוד שיחו של אדם, בכתביו או ברשומותיו.

כלומר, חיים זוגיים שיוצרים שני בני אדם, ללא קשר למין בני הזוג, לסגנון חייהם ומיניותם ולאופיים, נתפס בחוק כחלק מהזכויות הבסיסיות המוקנות באופן טבעי לכל פרט במדינת ישראל. יתירה מכך, כאשר קיימים מרכיבים בחוק יסוד, הפוגעים בחלק מהאוכלוסיה, ובכך עומדים בסתירה למרכיב אחר בחוק היסוד, הרי שאותו חוק אינו עומד בקריטריונים המתבקשים משלמות החוק, כפי שמסבירה את הדברים מיכל טמיר(16), המתייחסת לקונפליקט שבין הומוסקסואליות ויהדות.

תגים:

הומואים · הומוסקסואלים · הומולסבי · הומו-לסבי · זוגות · מיניים · זוגיות · מינית · נישואין · מיניים · מישל · פוקו · משפחה · זוגיות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התיאוריה הקווירית והתיאוריה הפמיניסטית", סמינריון אודות "התיאוריה הקווירית והתיאוריה הפמיניסטית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.