היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 14
עבודה מס' 68578
ייצוגם של הומוסקסואלים בתקשורת בכלל ובסרט הקולנוע "כלוב הציפורים" בפרט.
2,453 מילים (כ-7.5 עמ'), 6 מקורות, 84.95 ₪
עבודה מס' 60823
סקירת ההתייחסות התקשורתית להומוסקסואלים לאורך השנים ובחינת הצגת ההומוסקסואל כעוסק במקצוע 'נשי'.
16,284 מילים (כ-50 עמ'), 49 מקורות, 362.95 ₪
עבודה מס' 61530
הסבר התופעה באמצעות תיאוריית הקונפליקט הממשי ותיאוריית האיום והצגת מחקר קצר שנעשה בנושא.
1,073 מילים (כ-3.5 עמ'), 3 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 63501
השפעת הקירבה והמגע.
6,823 מילים (כ-21 עמ'), 27 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 60043
העבודה דנה ביחסם של ביהמ"ש העליון ושופטיו (וכן יחסם של המחוקק והחברה) בשנות החמישים והשישים להומוסקסואלים ולפרקטיקות מיניות לא קונבנציונליות.
3,121 מילים (כ-9.5 עמ'), 21 מקורות, 168.95 ₪
עבודה מס' 65660
מצב הזכויות של ההומוסקסואלים והלסביות בישראל בתחום דיני המשפחה, תוך השוואה למצב בעולם.
3,893 מילים (כ-12 עמ'), 46 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 70464
בחינת יחסה של מדינת ישראל לפליטים להט"בים לאור אמנת הפליטים.
5,207 מילים (כ-16 עמ'), 20 מקורות, 439.95 ₪
עבודה מס' 23043
הזהות המינית, אפליה תעסוקתית על רקע מיני וזכויות הפרט.
1,984 מילים (כ-6 עמ'), 9 מקורות, 179.95 ₪
עבודה מס' 66463
כיצד, לאור השינוי ביחס להומוסקסואלים, בא לידי ביטוי ייצוגם בתקשורת?
5,467 מילים (כ-17 עמ'), 24 מקורות, 410.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 14