היישום אינו מחובר לאינטרנט

ניתוח דוחות כספיים - יפנאוטו החזקות בע"מ

עבודה מס' 066069

מחיר: 361.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת פעילותה של קבוצת "יפנאוטו החזקות" בשנה וחצי לקיומה ובשנה שלפני כן.

19,282 מילים ,17 מקורות ,2006

תקציר העבודה:

בעבודה זו נדרשנו לנתח את הדוחות הכספיים של קבוצת יפנאוטו החזקות לשנים 2004-2005 והשוואה בין שלושת הרבעונים של שנת 2005 לבין שלושת הרבעונים של שנת 2006 ולהסיק מסקנות לעתיד הקבוצה. קבוצת "יפנאוטו" עוסקת ביבוא, הפצה ומכירה של כלי רכב בישראל מתוצרת פוג'י-יפן, וביבוא,הפצה ומכירה של אביזרים וחלקי חילוף בישראל מתוצרת פוג'י-יפן ומתוצרת ספקים אחרים עבור דגמי "סובארו", וכן מעניקה שירותי מוסך. החברה הוקמה ביום 21 ביולי 2005 והחלה את פעילותה ביום 18 באוגוסט 2005. בראשית שנת 2006 פרסמה החברה תשקיף, אשר במסגרתו הציעה לציבור אגרות חוב.
החברה מוחזקת בחלקים שווים על-ידי מטיס קפיטל ומירג' פיתוח ישראל בע"מ.
כמו כל חברה עסקית הפועלת במשק המקומי, גם קבוצת "יפנאוטו" מושפעת מגורמים מאקרו כלכליים המתרחשים במשק וכן ממצבו של הענף בו היא פועלת.
רמת הסיכון בענף יבוא ושיווק רכבים בישראל נמוכה מעט מהממוצע. למרות זאת, מכיוון שהשוק הישראלי הינו שוק המקביל לשוק מערב - אירופאי קטן (בסביבות 150 אלף מסירות בשנה), השוק הינו אחד התחרותיים בעולם.
שיעורי המס הגבוהים באופן יחסי למדיניות אחרות, כוח הקנייה הנמוך יחסית של הצרכן, הבידוד הגיאוגראפי והיעדרו של ייצור מקומי המצמצם את זירת התחרות, כל אלה יוצרים שוק הרגיש מאוד למחיר וגורמים לתנודתיות של הצרכן בין המותגים השונים.
מספר רפורמות שהעבירה או מתכוונת להעביר הממשלה בעתיד הקרוב; הורדת מס הקנייה על רכב פרטי והעלאת שווי השימוש ברכב צמוד עשויים לגרום להחרפת התחרות בענף.
הקבוצה מציגה בשנים האחרונות עלייה במכירות המותג. לאחר שנים של שפל, הקבוצה מצליחה להעלות את מכירות דגמי ה"סובארו", כאשר נכון לשנת 2006, מכונית ה"סובארו" ממוקמת במקום השישי מבין כל דגמי המכוניות אשר נמכרו במהלך שנה זו. החברה צברה, ברבעון השלישי של שנת 2006, הפסד נקי לאחר מס של 6,130 אלפי ש"ח. מדובר בהפסד נמוך יותר, מאשר בתקופה המקבילה של השנה הקודמת.
לקבוצה מנוף פיננסי גבוה במיוחד. להוסיף לכך, את תוצאות מדדי הרווחיות, הנזילות והיעלות, הרי עולה המסקנה כי מצבה הפיננסי של הקבוצה, מעמיד בספק רב את יכולתה של הקבוצה להתמודד עם קשיים פיננסים בעתיד ואף מעמיד בספק את מימון פעילותה השוטפת של הקבוצה.
למרות כל זאת, ניתוח פעילות הקבוצה, במהלך תשעת החודשים של שנת 2006, מובילה אותנו למסקנה כי הקבוצה נמצאת במגמה חיובית. להוסיף לכך את נתוני צמיחתו של המשק, בשנים האחרונות, והשיפור הכללי בענף, יובילו, להערכתנו, את הקבוצה לרווח נקי חיובי בשנים הקרובות.

תוכן העניינים:
מבוא
חלק א' - ניתוח סביבה עסקית וניתוח חברה
1. ניתוח הענף
תחום כלי הרכב - מידע כללי
סביבה כלכלית והשפעת גורמים חיצוניים
מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות
גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום פעילותה של החברה
2. ניתוח מאפייני החברה
על החברה
תחומי פעילות עיקריים
תיאור מבנה החזקות קבוצת יפנאוטו
לקוחות
דגמי הרכב שמייבאת החברה והשוואתם לדגמי המתחרים
ספקים
סיכונים
גורמי סיכון
הסכמים מהותיים
יבוא
שיווק והפצה
מדיניות החזקת מלאי כלי הרכב
יבוא, הפצה ומכירת חלקי חילוף ומתן שירותי מוסך
מדיניות החזקת מלאי חלקי חילוף
מדיניות האשראי
תרומות
אסטרטגיה עסקית
מוצרים ושירותים נוספים
3. סיקור שוק הרכב בשנים 2005-2006
שוק הרכב בישראל בשנת 2005
שוק הרכב בישראל בשנת 2006
רפורמת המס
ניתוח פעילות פיננסית בשנת 2006
4. ניתוח SWOT
חלק ב' - ניתוח היחסים הפיננסים
מבוא
ניתוח יחסים פיננסים-חברת יפנאוטו
יחסי נזילות
יחסי איתנות
יחסי יעילות
יחסי רווחיות
ניתוח מגזרי פעילות הקבוצה
חישוב מדד ההישרדות
ניתוח יחסים פיננסים-חברת דלק מערכות רכב בע"מ
ניתוח פיננסי לשנת 2004-2005:
יחסי רווחיות
יחסי יעילות
יחסי נזילות
יחסי איתנות
ניתוח פיננסי לתקופה 1-9/2005-1/9/2006:
יחסי רווחיות
יחסי יעילות
יחסי נזילות
יחסי איתנות
סיכום
מקורות ביבליוגרפים
נספחים

קטע מהעבודה:

כדי לאבחן בצורה מיטבית את מצבה הכלכלי של חברה עסקית, נדרשת מיומנות גבוהה בכל תחומי הניהול ובעיקר בתחומי הייצור והשיווק, המימון, ניהול כוח האדם והחשבונאות.
בנוסף יש לרכוש כושר ניתוח מיטבי, אשר מצריך ניסיון רב ביכולת לראות את התמונה הכוללת של הסביבה העסקית בה פועלת החברה.
הדו"חות הפיננסים של החברה, ובמיוחד המאזנים, דו"חות הרווח והפסד והדו"חות על תזרימי המזומנים, מהווים את חומר הגלם העיקרי לניתוח ואבחון מצבה הכלכלי של החברה ולקביעת סיכויי התפתחותה או הישרדותה בעתיד, אך לא רק הם.

תגים:

עסקית · דוח · כספי · פוג'י · יפן · יבוא · כלי · רכב · פיננסיים · רכב

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ניתוח דוחות כספיים - יפנאוטו החזקות בע"מ", סמינריון אודות "ניתוח דוחות כספיים - יפנאוטו החזקות בע"מ" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.