היישום אינו מחובר לאינטרנט

מוסר ומדיניות שיווק

עבודה מס' 063559

מחיר: 288.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם התביעה למוסר בעסקים פירושה הטלת מגבלות חמורות על פרסום מוצרי טבק?

5,281 מילים ,8 מקורות ,2005

תקציר העבודה:

מטרת עבודה קצרה זו היא לבחון האם התביעה למוסר בעסקים פירושה הטלת הגבלות חמורות על פרסום מוצרי הטבק. הדיון בסוגיה זו הינו חלק מהדיון הכללי הבא לבחון האם מדיניות השיווק של התאגידים המסחריים הבינלאומיים עומדת בבחינה מוסרית.

הפרסומת הופכת להיות יותר ויותר כדלק בגלגלי אמצעי תקשורת ההמונים, אך היא איננה רק גורם מממן. מוקצב לה שטח בעיתון, זמן שידור ברדיו ובטלוויזיה ולרשותה עומדים אנשי מקצוע מיומנים ואמצעי הפקה מתקדמים ומשוכללים. במשאבים אלו הפרסומת קונה לה השפעה, וזו הרי מטרתה. בדרך פעולה טמונה הסכנה שיהיה מי שיעשה שימוש לרעה בעצמתה.
שימוש לרעה עלול להיות בדמות פגיעה באנשים או פגיעה בערכים חברתיים. על כן מן הראוי שיחולו על הפרסומת מעבר לכללי האתיקה ה"רגילים" גם הוראות חוק וכללי אתיקה העוסקים בהגנת הצרכן. לדוגמא, כללים המחייבים אמת בפרסום, אוסרים על ניצול תמימותם של ילדים, הימנעות מפרסום הזורע בהלה וכדומה.

בפרק הראשון של העבודה אציין נתונים כללים על תעשיית הטבק העולמית, שיעורי צריכת הטבק ומגמות עישון בקרב צעירים.
בפרק השני אדון באחריותם הנורמטיבית של חברות הטבק כפי שבאה לידי ביטוי ב'הסדר' האמריקאי (MSA) והמדגיש את אחריותם של חברות הטבק האמריקאיות לנזקים הנגרמים עקב עישון סיגריות.
בפרק השלישי אדון באחריותם המוסרית של חברות הטבק תוך שימוש בגישת השלבים לקבלת החלטה מוסרית בארגון.
בפרק הרביעי אציין את אמצעי הריסון והפיקוח המוטלים על חברות הטבק, הן באמצעי ריסון חיצוני המטיל מגבלות על פרסום מוצרי הטבק והן באמצעות ריסון פנימי המתבקש מניהול מוסרי של חברה.
בפרק החמישי אדון בפער המוסרי הקיים בהנהלות חברות הטבק, פער בין בריאות הצרכנים מול שיקולים כלכליים. איעזר בגישות מוסר מסורתיות לבחינת הפער (הגישה התועלתית והגישה הקאנטאינית) וכן בגישה החוזית המודרנית.

בחלק הסיכום אציג את מסקנותיי בדבר הצורך להטיל מגבלות חמורות על פרסום מוצרי טבק - חלק מהתביעה למוסר בעסקים ובעסקי הטבק בפרט.

הנתונים המספריים נלקחו מהאתר www.starmed.co.il/News/1325

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. שאלת המחקר
3. שיווק טבק
3.1. נזקי מוצרי הטבק
3.2. אחריותם הנורמטיבית של חברות הטבק
3.3 אחריות מוסרית של חברות הטבק - ניתוח על פי מודל השלבים לקבלת החלטה מוסרית
בארגון
3.4 ריסון המערכת העסקית
3.4.1 אמצעי פיקוח וריסון המוטלים על חברות הטבק
3.4.2 ריסון פנימי של חברות הטבק
3.5 הפער המוסרי: בריאות צרכנים מול שיקולים כלכליים
3.5.1 הצגת הפער המוסרי
3.5.2 הפער עפ"י הגישה התועלתית
3.5.3 הפער עפ"י הגישה הקאנטאינית
3.5.4 הפער עפ"י הגישה החוזית
3.5.5 גישור הפער עפ"י גישת בעלי העניין
4. סיכום
5. ביבליוגרפיה

מקורות:

גבע, אביבה (2000 ). מוסר ועסקים - מושגים ועקרונות. תל-אביב : הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, מהדורה זמנית.
טוקלי, אורן. אתיקה בפרסום - מתוך תקשורת: טכנולוגיה חברה תרבות, מדיניות תקשורת
בסביבה משתנה - ישראל. תל אביב : הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, יחידה 6, עמ' 215 - 217.
צורף, איילה (2004). תעשיית הפרסום - כל אחד והקוד האתי שלו. ישראל : הוצאת עיתון הארץ (28 יולי, 2004).
Camenisch, Paul F. (1991). Marketing Ethics: Some Dimensions of the Challenge. Netherlands: Journal of Business Ethics Vol.10, lss.4. pp. 245-248.
Brennan, Bernard F. (1991). Remarks on Marketing Ethics. Netherlands:
Journal of Business Ethics Vol.4, lss 4. pp. 255-258.
Velsaquez, M.G. (1992). The Contract View of Business's Duties to
Consumers. Business Ethics: Concepts and Cases, 3rd ed.Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. pp. 277-292.
Beauchamp, T.L. (1993). Manipulative Advertising. In Beauchamp, T.L, Bowie, N.E. Ethical Theory and Business, 4th ed. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall. pp, 475-483.

תגים:

אחריות · בעלי · גישה · העניין · חוזית · חיצוני · טבק · מוסרי · מוסרית · מוצרי · נאחריות · נורמטיבית · פיקוח · פנימי · פער · קאנטאינית · תועלתית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מוסר ומדיניות שיווק", סמינריון אודות "מוסר ומדיניות שיווק" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.